Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Siostra Roberta Tremarelli, sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci napisała do nas list. Warto go przeczytać i zostać misjonarzami przez modlitwę!

Drodzy Mali Misjonarze, Animatorzy Misyjni, Siostry Zakonne i Księża,

Drodzy Dyrektorzy diecezjalni i krajowi PDM!

Przekroczyliśmy już półmetek naszej wielkopostnej drogi. To uprzywilejowany czas, aby przez modlitwę, post i jałmużnę na nowo odkryć naszą przyjaźń z Panem, miejsce Jezusa, Syna Bożego, w naszym życiu i naszą przynależność do Kościoła powszechnego .

Wielki Post jest również uprzywilejowanym czasem, by na nowo odkryć korzenie naszego bycia misjonarzami. Modlitwa jest pierwszym zadaniem misjonarza – jak zwykł mówić papież Franciszek – bo to z niej biorą początek wszystkie nasze propozycje animacyjne i formacyjne. Dzisiaj mamy doskonałą okazję, aby jeszcze mocniej zaangażować się w modlitwę.

Bądźmy zjednoczeni w codziennej modlitwie w naszych rodzinach, wspólnotach zakonnych, szczególnie przez misyjny różaniec, ofiarując duchowe wsparcie braciom i siostrom na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach. Błagajmy naszą Matkę Maryję, Królową Apostołów, aby wstawiała się za nami u Boga, wypraszając jak najszybsze ustanie pandemii.

W naszej modlitwie różańcowej ogarnijmy miłością i troską każdego mężczyznę, kobietę i dziecko na całym świecie, bez czynienia podziałów i bez uprzywilejowania. W aktualnej sytuacji Kościół udziela odpustu zupełnego wszystkim wiernym dotkniętym wirusem Covid-19, znanym powszechnie jako koronawirus, wszystkim służbom medycznym, którzy się nimi zajmują, członkom ich rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób modlą się za tych chorych (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z 20 marca 2020 r).

Wypełniajmy naszą misję na wzór św. Tereski od Dzieciątka Jezus i wraz z nią: powtarzajmy: „w sercu Kościoła, mej Matki, będę miłością”.

Niech Pan oświeca nasze serca i umysły, i uczyni nas niezłomnymi w wierze, nadziei i miłości.

s. Roberta Tremarelli
sekretarz generalny PDMD

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna