Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Ksiądz Rihards Rasnacis został mianowany pierwszym w historii dyrektorem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych na Łotwie.

Kościół na Łotwie wzbogacił się o nowe misyjne struktury. Ksiądz Rihards Rasnacis został pierwszym w historii dyrektorem krajowym PDM na Łotwie. Oznacza to powstanie struktur Papieskich Dzieł Misyjnych w tym nadbałtyckim kraju. Jest to owoc zadania powierzonego ks. prał. Tomaszowi Atłasowi, dyrektorowi krajowemu Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Ks. abp Giampietro Dal Toso, sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a zarazem przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych, poprosił Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce o zbadanie możliwości utworzenia na Litwie, Łotwie i w Estonii struktur Papieskich Dzieł Misyjnych.
Nominacja ta jest na pięć lat i oznacza, że ks. Rasnacis będzie pierwszą osobą odpowiedzialną za animację misyjną na poziomie krajowym, koordynując pracę jednej łotewskiej metropolii, w skład której wchodzi 1 archidiecezja z 3 sufraganiami.

Ksiądz Rihards Rasnacis urodził się 16 grudnia 1973 r. Święcenia kapłańskie przyjął 22 sierpnia 1999 roku. Jest proboszczem w parafiach Sigulda, Krimulda, Incukalns i Malpils oraz odpowiedzialnym za kurs Alpha na Łotwie, Młodzi Alpha oraz Małżeństwa Alpha. Jest również kapelanem Łotewskiej Misji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Od kwietnia 2019 r. jest dziekanem dekanatu Valmiera.

Fot. Twitter @rasnacis

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna