Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Trwa wizyta przedstawicieli dyrekcji krajowej PDM w Senegalu. Spotkanie z biskupem André Gueye z diecezji Thiès było doskonałą okazją do bliższego poznania specyfiki pracy w islamskim kraju.

Odwiedziny misjonarzy w Senegalu oraz liczne spotkania z duchowieństwem to doskonała okazja do poznania bliżej specyfiki pracy katolików w kraju z przeważająca liczbą wyznawców islamu.

Ksiądz Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, oraz ksiądz Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i św. Piotra Apostoła, spotkali się z biskupem André Gueye z diecezji Thiès. Było to ciekawe spotkanie, podczas którego omówiono sytuację Kościoła w Senegalu, wzajemne relacje chrześcijan i muzułmanów oraz sprawę rodzimych powołań. Księża wymienili się doświadczeniami w duszpasterstwie młodzieży. Tej tematyce sprzyjały wspomnienia biskupa Gueye z pobytu w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.

as/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna