Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Dziś przypada rocznica urodzin założyciela Unii Misyjnej, o. Pawła Manny. Misjonarz urodził się 16 stycznia, 148 lat temu, w Avellino we Włoszech.

 


Na zdjęciu: Dyrektorzy diecezjalni PDM podczas rekolekcji przy grobie bł. Pawła Manny w Ducenta.

„Jedynie misjonarz, który wiernie naśladuje Jezusa Chrystusa, może odtworzyć Jego obraz w duszach innych” – napisał ojciec Paweł Manna w jednym z listów do misjonarzy. Dziewiętnaście lat temu słowa te przypomniał światu święty Jan Paweł II podczas beatyfikacji założyciela Unii Misyjnej Duchowieństwa.
Ojciec Paweł Manna miał piękne marzenie – aby wszyscy kapłani byli święci i mieli świadomość przynależności do Kościoła powszechnego, który z natury swojej jest misyjny. Dla niego te dwie rzeczywistości był nierozdzielne. Świętość była źródłem jego misyjnego zapału i na odwrót, sprawy misji potęgowały w nim pragnienie świętości.
Na misjach pracował tylko przez krótki czas, w Birmie. Stan zdrowia trzykrotnie zmuszał go do przerwania pracy i powrotu do ojczyzny, co przeżył boleśnie. To doświadczenie nie zgasiło w nim jednak misyjnego zapału. Bez reszty oddał się misyjnej animacji w ojczystych Włoszech. Jego świadectwo oraz blisko 70 tomów pism, które pozostawił po sobie, miały duży wpływ na młodych ludzi, z których wielu odkryło misyjne powołanie. Nieoceniony jest wkład tego kapłana w rozwój Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW) i Świętego Dziecięctwa (PDMD), których był propagatorem. To Mannowe marzenie o misyjnej gorliwości, świętości i współpracy wszystkich kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich głęboko przenika wszystkie cztery Papieskie Dzieła Misyjne.
Dziś Papieską Unię Misyjną tworzą nie tylko kapłani – są w niej osoby wszystkich stanów, liderzy i animatorzy różnych grup apostolskich. Najważniejszym dla tego Dzieła wydarzeniem w Polsce są coroczne grudniowe Misyjne Czuwania na Jasnej Górze. Sympozjum naukowe i wspólna modlitwa połączona z całonocnym czuwaniem w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze to jedno z największych spotkań przedstawicieli środowisk misyjnych z całego kraju. Uczestniczą w nich również przedstawiciele Watykanu i innych krajów. W minionym roku do Papieskiej Unii Misyjnej przystąpiło 16 księży, 48 kleryków, 2 siostry zakonne i jedna osoba świecka.
Artykuły o Bł. Pawle Mannie
Film o Papieskiej Unii Misyjnej

as/pum

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna