Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Po misji ad gentes potrzebna jest dziś misja inter gentes - powiedział kard. Fernando Filoni, żegnając się ze stanowiskiem prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, którą pełnił od 2011 r. Jego następcą będzie kard. Luis Tagle z Filipin.

- Dzisiaj cały świat potrzebuje odnowionego głoszenia Ewangelii, nie tylko na tradycyjnych „terenach misyjnych”, ale także na kontynentach dawnej ewangelizacji. Po misji ad gentes [do narodów] dziś jest czas misji inter gentes [pośród narodów] - wskazał hierarcha w rozmowie z watykańską agencją misyjną Fides. Zaznaczył, że „każdy ochrzczony jest misjonarzem”. - I o ile w przeszłości głoszenie Ewangelii było przywilejem kapłanów i zakonników, to dziś zauważmy niezwykły udział świeckich, zarówno pojedynczo, jak też jako członków ruchów i grup kościelnych. Wśród nich nowością wzbudzoną przez Ducha Świętego są pary małżeńskie i rodziny z dziećmi, gorliwie uczestniczące w dziele ewangelizacji. To ważny powód do nadziei - zauważył kard. Filoni.

Przypomniał, że kongregacja odpowiada za ponad 1200 diecezji i innych jednostek kościelnych w Afryce, Azji, Oceanii i Ameryce, zajmując się m.in. nominacjami biskupimi na tych terenach. Dzięki wsparciu finansowemu z Papieskich Dzieł Misyjnych funduje co roku ponad 600 stypendiów dla seminarzystów z terenów misyjnych, organizuje w Rzymie kursy formacyjne dla tamtejszych biskupów, formatorów i wykładowców seminariów duchownych. Przyznał, że odnotowano ostatnio zmniejszanie się wysokości ofiar zbieranych w całym Kościele na potrzeby misji przy okazji Światowego Dnia Misyjnego, które umożliwiają Papieskim Dziełom Misyjnym wspieranie tysięcy projektów na całym świecie. Tymczasem „gdyby każdy ochrzczony dał co roku na misję ekwiwalent jednego dolara, można by odpowiedzieć na oczekiwania i potrzeby dużych rzesz ubogich”, wyjaśnił włoski purpurat. Kończąc 15 stycznia pełnienie swych obowiązków w kongregacji, kard. Filoni będzie od tej pory nosił tytuł „emerytowanego prefekta”. Obejmie także nową funkcję wielkiego mistrza Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (bożogrobców).

Księdzu kardynałowi dziękujemy za piękną współpracę oraz szczególnie za obecność na Misyjnej Stacji Dzieci podczas IV Krajowego Kongresu Misyjnego w 2015 r.

Jego następcą będzie kard. Luis Tagle z Filipin. Otaczamy modlitwą nowego prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Kard. Tagle nowym prefektem Kongregacji Ewangelizacji Narodów

as/pdm/pb (KAI/Fides) / Watykan

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna