Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Drodzy przyjaciele misji!

Prawda o kochającym Bogu, wychodzącym na poszukiwanie człowieka i pragnącym dać mu wieczne szczęście, rozbrzmiewa szczególnie podczas świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech ten świąteczny czas napełni radością i pokojem, zdrowiem i ewangelizacyjnym zapałem. Niech doświadczenie spotkania z Jezusem, Jego Matką i św. Józefem utwierdzi w przekonaniu, że jesteście Jego współpracownikami i świadkami, że On w swoim miłosierdziu wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia i dać prawdziwe życie (por. 2 P 3, 9).

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna