Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Pani mgr lic. Anna Sobiech, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, obejmie nową funkcję w dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.
Dziękujemy za pełną zaangażowania i misyjnego zapału pracę w sekretariacie krajowym Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Pani Anna Sobiech wychowała pokolenie młodych Polaków, którym działalność misyjna jest szczególnie bliska. Część z nich będąc już pełnoletnia, kontynuuje swoje ewangeliczne zaangażowanie w czynienie świata lepszym miejscem.
Pani Anna Sobiech przygotowała niezliczoną ilość publikacji dla dzieci. Wszystkie dzieci z PDMD doskonale znają jej wiersze. Które z dzieci z PDMD czytając „Świat Misyjny”, nie dowiedziało się czegoś nowego o krajach misyjnych? Kolędnicy misyjni przedstawiając scenkę „Z kolędą w dom”, wypowiadają kwestie napisane właśnie przez panią Annę. Również animatorzy i katecheci wielokrotnie korzystali i korzystają z materiałów formacyjnych i liturgicznych redagowanych przez panią Annę.

Anna Sobiech jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów magistersko-licencjackich z misjologii podjęła pracę w dyrekcji krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych i w Wydawnictwie Missio-Polonia. W latach 2001-2007 pracowała w sekretariacie krajowym Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci u boku s. Joanny Lendzion OP, ówczesnego sekretarza krajowego PDMD. W latach 2007-2009 pełniła obowiązki sekretarza krajowego PDMD, a mianowana na sekretarza krajowego PDMD sprawowała tę funkcję przez 10 lat. Od stycznia 2020 roku pani Anna podejmie nowe obowiązki w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w redakcji „Świata Misyjnego”.
Pani Annie życzymy opieki sł. Bożej Pauliny Jaricot oraz św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży, z którą teraz będzie współpracować.

Od 2 stycznia 2020 r. p.o. sekretarza krajowego PDMD będzie s. Monika Juszka RMI.
Siostra Monika Juszka ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Misjonarek Klaretynek, z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym (UKSW w Warszawie), teologiem moralnym (Collegium Bobolanum Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie) oraz bioetykiem (Papieski Uniwersytet Urbaniana).
Siostra Monika w latach 1997-2012 pracowała jako katechetka i pedagog specjalny. Od 2015 roku jest zatrudniona w sekretariacie krajowym Papieskiej Unii Misyjnej. Dodatkowo pełni funkcję tłumacza w Papieskich Dziełach Misyjnych w Polsce.
Siostrze Monice życzymy błogosławieństwa Dzieciątka Jezus – patrona PDMD, a także opieki św. Tereski z Lisieux.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna