Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

W niedzielę rozpoczynającą tegoroczny Adwent papież Franciszek podarował Kościołowi w sanktuarium Żłóbka w Greccio wyjątkowy dokument na Adwent i Boże Narodzenie. To list apostolski „Admirabile signum” o znaczeniu i wartości żłóbka. Napisał w nim o wielkim dziele ewangelizacji i pięknym łączeniu naszej wiary z prostotą znaków, przez które Bóg pragnie mówić do każdego człowieka.

Papież zaprasza nas do szkoły św. Franciszka, by żłóbek nie tylko podziwiać, ale przede wszystkim być sercem blisko postaci tego jedynego w historii misterium Wcielenia. „Pozwólmy, aby ze zadziwienia - napisał Ojciec Święty - zrodziła się pokorna modlitwa: nasze «dziękuję» Bogu, który zechciał dzielić z nami wszystko, aby nas nigdy nie zostawić samymi”. Ten list papieża zobowiązuje. W Papieskich Dziełach Misyjnych „zadaliśmy” go sobie jako lekturę obowiązkową na Adwent. Codziennie na fanpage PDMD i PDM ukazują się posty z jego treściami Naszą troską jest, by przygotować żłóbek duchowy we własnych sercach, w rodzinach i parafiach, by przyjąć Jezusa z miłością i dawać Go światu. Z tej też okazji Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci przygotowało „Misyjne obowiązki przy żłóbku”.

Kiedy św. Franciszek zbudował pierwszą żywą szopkę w Greccio, zebrał przy niej okolicznych mieszkańców i wygłosił kazanie, że nie wystarczy przyjść do żłóbka i podziwiać Dzieciątko. Trzeba być blisko postaci tej wielkiej nocy, wczuć się w radości i troski Świętej Rodziny, pobiec za zaspanymi pasterzami i towarzyszyć duchowo królom zmierzającym za gwiazdą do Betlejem.

I tak właśnie narodziła się tradycja losowania „obowiązków” przy żłóbku, w którym spoczywało Dzieciątko Jezus, i wypełniania ich przez cały okres Bożego Narodzenia. W niektórych rodzinach zakonnych zwyczaj ten przetrwał do dziś. Losowanie przeprowadza się zazwyczaj w dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia), ale na potrzeby duszpasterskie można je przesunąć na ostatni dzień szkolny, przed przerwą świąteczną, kiedy odbywają się klasowe wigilie. W przypadku kolędników misyjnych można ciągnąć losy po Mszy rozesłania, które najczęściej odbywa się 26 grudnia lub w okolicy tego dnia. Dobrym momentem są też misyjne adoracje przy żłóbku. Takie losowanie jest także możliwe do przeprowadzenia w rodzinach lub w kościele dla całej parafii po uprzednim wyjaśnieniu i uzgodnieniu z księdzem proboszczem. Wymaga to jednak wcześniejszego przygotowania losów i dyspozycji ogniska misyjnego do obdarowania losami uczestników Mszy św. Przy losowaniu przez dzieci obowiązków misyjnych warto wyjaśnić, że nie utożsamiamy się „wprost” z wylosowanym przedmiotem czy osobą. Naszym celem jest wypełnienie misyjnego zadania nie tylko raz i okazjonalnie, ale przez cały okres Bożego Narodzenia. Po zakończeniu tego czasu warto porozmawiać z dziećmi i uczynić refleksję nad ich wypełnieniem. W mniejszej grupie można odczytać losy na głos, by jeszcze bardziej uzmysłowić uczestnikom, że są posłani z Dobrą Nowiną z Betlejem do świata.

Przekazujemy tę mało znaną bożonarodzeniową tradycję, która spełnia cel wychowawczy i formacyjny, ale z drugiej strony sprawia wiele radości. Praca nad sobą, nad postawami serca i charakteru powinna trwać całe życie, nie musi być „nudna”, choć jest żmudna i najlepiej ją realizować metodą „małych kroków”. Dla tych, którym nie będzie dane wylosować misyjnego obowiązku w swoim ognisku, parafii w okresie Bożego Narodzenia będą one publikowane każdego dnia na fanpage PDMD.

W przytaczanym liście apostolskim możemy również przeczytać: „Patrząc na scenę w żłóbku, jesteśmy wezwani do refleksji na temat odpowiedzialności każdego chrześcijanina za bycie ewangelizatorem. Każdy z nas staje się przynoszącym Dobrą Nowinę tym, których spotykamy, dając świadectwo radości ze spotkania z Jezusem i umiłowaniem Go poprzez konkretne uczynki miłosierdzia” (9). Pozwólmy mówić znakom, na które Pan nas przygotowuje przez Adwent, i jak zachęca papież Franciszek, „w szkole świętego Franciszka otwórzmy serca na tę prostą łaskę”.

km/pdmd

Losowanie obowiązków przy żłóbku 

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna