Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie wraz z p. Marzeną Danowską, katechetką, włączyła się w obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Uczniowie z klas I-IV Technikum Kształtowania Środowiska rozpalali ducha misyjnego.

Październik 2019 był Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie wraz z p. Marzeną Danowską, katechetką, włączyli się w to światowe rozpalanie ducha misyjnego. Tematyka ta jest bliska ich sercom, bo i w katechezach misyjnych i w działaniach na rzecz misji uczestniczą od wielu lat. W październiku przyglądali się własnemu powołaniu, jakim zostali obdarzeni na chrzcie świętym oraz posłaniu, jakie mu towarzyszy. Jesteśmy „Ochrzczeni i posłani” to nie tylko hasło Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, ale fakt: dar i zadanie. Jesteśmy misjonarzami w swoich środowiskach na miarę naszych możliwości, a przede wszystkim dzięki łasce Bożej. Postacią, która pokazywała nam głębię powołania Jezusowego, był św. Jan Paweł II.
Owocem rozważań było podjęcie działań. Najcenniejszą formą pomocy duchowej jest systematyczna modlitwa. Uczniowie klas I-IV Technikum Kształtowania Środowiska podjęli modlitewne wsparcie misji, pracy misjonarzy i nowych powołań misyjnych poprzez codzienne odmawianie jednego dziesiątka różańca w ramach Żywego Różańca dla Misji.
Młodzież wykonywała także własnoręcznie różańce, które zostały przeznaczone na kiermasz podczas II Kongresu Misyjnego Dzieci w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

Uczniowie szkoły zapoznali się z realiami życia w Kipsing w Kenii – oglądali nakręcony tam film, albumy zdjęciowe, wystawy, mieli możliwość ubierania lokalnych strojów, używania instrumentów muzycznych przywiezionych i podarowanych p. M. Danowskiej przez mieszkańców Kenii. Katechetka podzieliła się też własnym doświadczeniem z dwutygodniowego pobytu w Kenii na placówkach prowadzonych przez siostry felicjanki, a także półrocznego posługiwania na placówce misyjnej w Kijowie na Ukrainie i czteromiesięcznej posługi w diecezji legnickiej.
W Kipsing mieszka Lolobo Elegae, 11-letni uczeń szkoły podstawowej. Od marca 2017 r. na jego konto uczniowie raz na rok przekazują równowartość 100 $. Również w tym roku uczniowie zorganizowali kawiarenkę „Lolobo cafe” z własnymi wypiekami. Ze sprzedaży ciast i zbiórki pieniężnej wśród pracowników i uczniów szkoły udało się pozyskać połowę środków potrzebnych Lolobo na nowy rok szkolny.
Rozważania na Niedzielę Misyjną napisane przez p. M. Danowską zostały wydrukowane w materiałach liturgicznych, wydanych przez centralę Papieskich Dzieł Misyjnych.
Tą drogą zamierzamy iść dalej, by rozsiewać wokół wiarę, czyniąc świat piękniejszym.
Marzena Danowska

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna