Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Dużym zainteresowaniem cieszyła się październikowa akcja misyjna „Opatrunek dla Afryki” zorganizowana na terenie diecezji sandomierskiej. Włączyło się w nią ponad 190 placówek oświatowych i ponad 100 parafii, a także wolontariusze z Caritas i wiele osób prywatnych. Zebrano ponad 1200 kg materiałów opatrunkowych, które zostały odpowiednio posegregowane i spakowane.
Akcja pod nazwą „Opatrunek dla Afryki” polegała na zbieraniu przez cały Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny opatrunków medycznych, które będą przekazane do szpitala w Zambii, a także do placówek medycznych w Ghanie, Kamerunie i Rwandzie.
„Jest to wielki dar wiernych naszej diecezji dla potrzebujących ludzi w Afryce. Środki opatrunkowe na kontynencie afrykańskim są bardzo drogie. Chorych przebywających w szpitalach nie stać na zakupienie nowych opatrunków, z tego powodu wielokrotnie używają tych samych. Dzięki tej zbiórce dużo placówek medycznych będzie mogło pomóc osobom cierpiącym” – poinformował koordynator akcji ks. Daniel Koryciński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji sandomierskiej.

Pani Ewa, wolontariuszka z Huty Komorowskiej, podkreśliła, że ilość zebranych materiałów świadczy o wielkiej otwartości serc ludzi, a także chęci pomagania innym. „Akcje charytatywne uczą nas dostrzegać, że na świecie żyją tacy sami ludzie jak my, którzy mają podobne problemy zdrowotne, ale niewielkie możliwości, aby uzyskać pomoc. Bezinteresowna praca na rzecz innych uczy nas pokory wobec życia. A podejmowane działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują środowisko, uczą empatii, ale przede wszystkim tego, że razem możemy zrobić o wiele więcej” – dodała wolontariuszka.
Jak informuje ks. Daniel Koryciński, jednym ze szpitali, do którego trafi ta pomoc, jest placówka w zambijskiej Katondwe, prowadzona przez polskie zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.
Szpital jest w stanie przyjąć od 70 do 100 chorych, którzy w razie potrzeby leżą na matach bambusowych na podłodze. Od roku 1990 pracuje tam s. Mirosława Góra, jedyny lekarz specjalista chirurg, która jest jednocześnie ordynatorem.
„Pomoc w postaci środków opatrunkowych trafi także do palcówek medycznych w Ghanie, Kamerunie i Rwandzie. Wszystkim ofiarodawcom wyrażamy serdeczną wdzięczność za pomoc i podzielenie się darem serca z potrzebującymi w Afryce” – podziękował ofiarodawcom ks. Daniel Koryciński.
ekai/apis/Sandomierz

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna