Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

„Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji i na świecie” to tytuł papieskiego orędzia na Światowy Dzień Misyjny, a także hasło Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w październiku 2019 r. W odpowiedzi na apel papieża Franciszka w Niedzielę Misyjną w parafii pw. Świętej Barbary w Nowej Rudzie o godzinie 11.00 odprawiona została uroczysta Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży. W procesji, która rozpoczynała Eucharystię, wraz z asystą szły dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej oraz ich rodzice. Nieśli oni własnoręcznie wykonany różaniec misyjny.
Na to wydarzenie do parafii zaproszono ks. Tadeusza Farysia, dyrektora diecezjalnego Papieskich Dzieł Misyjnych i delegata biskupa świdnickiego ds. misji. Ksiądz Tadeusz przez 12 lat posługiwał na misjach na Wybrzeżu Kości Słoniowej, a następnie pełnił posługę kapłańską w Belgii. W kazaniu, które wygłosił podczas Eucharystii, ukazał m. in. istotę misji i zaangażowania misyjnego. Wyjaśnił, na czym polega praca misjonarza i jaką wielką pomocą służą im katechiści. Zwrócił uwagę, że wiara Afrykańczyków jest wiarą żywą, otwartą i radosną. Nawet podczas Mszy św. okazują swą radość tańcząc i śpiewając.
Mszę św. koncelebrowaną sprawował ksiądz proboszcz Stanisław Kasztelan oraz ks. Tadeusz Faryś, a oprawę liturgiczną przygotowały dzieci i młodzież pod opieką katechetki Mirosławy Briń. W modlitwie powszechnej młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, przebrana w specjalne stroje, polecała dobremu Bogu potrzeby dzieci żyjących na wszystkich kontynentach, a także misjonarzy i ludzi, którzy jeszcze nie znają Jezusa. Na Eucharystię wiele dzieci przybyło w strojach „misyjnych”, czyli podobnych do tych, jakie noszą ich rówieśnicy w różnych zakątkach świata. W procesji z darami zaniosły kwiaty w pięciu kolorach, które symbolizują poszczególne kontynenty Ziemi, chleb upieczony przez rodziców, owoce, wino i wodę oraz chleb eucharystyczny.

Na zakończenie Mszy św. ks. Tadeusz Faryś wręczył Mirosławie Briń dyplom za wytrwałą pracę i zaangażowanie w Papieskie Dzieła Misyjne, jakie podejmuje w tej parafii od 25. lat. Na końcu zaś były wspólne zdjęcia, a dzieci i rodzice zostali obdarowani pamiątkami.
Po Mszy ks. Tadeusz zaprezentował eksponaty przywiezione z misji. Były to owoce kakaowca, bawełna, łyżka wykonana z owocu, którą osobiście chrzcił ludzi i dzieci, oraz wiele innych ciekawych przedmiotów codziennego użytku i kultury plemiennej. Zbiór ten można oglądać codziennie na II piętrze świdnickiej kurii przy placu Jana Pawła II.
Parafia pw. Świętej Barbary kolejny raz przeżywała Niedzielę Misyjną dzięki życzliwości księdza proboszcza Stanisława Kasztelana, wielkiej pracy rodziców oraz katechetki. Obecność dyrektora diecezjalnego PDM bardzo ubogaciła tę uroczystość, co szczególnie doceniły dzieci, wręczając mu prezent wraz ze słowami „Dziękujemy”.
Mirosława Briń, Parafia pw. Świętej Barbary w Nowej Rudzie

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna