Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

W roku 2019 mija 100 lat od ogłoszenia listu apostolskiego "Maximum Illud" papieża Benedykta XV, w którym wzywał chrześcijan, by na nowo włączyli się w nurt misyjnego głoszenia Ewangelii w całym Kościele. Nawiązując do tej rocznicy, papież Franciszek ogłosił tegoroczny październik Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Obchodom wydarzenia towarzyszyło hasło „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.
Ojciec Święty wskazał cztery wymiary wspomnianego miesiąca misyjnego:
1. Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową
2. Czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach
3. Pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes
4. Realizację miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach znajdujących się w największej potrzebie.
W związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym grupa misyjna Ordynariatu Polowego działająca przy katedrze polowej Wojska Polskiego również zapragnęła odpowiedzieć na ten apel w sposób wyjątkowy. Wskazania papieża Franciszka zainspirowały ją do podjęcia następujących działań:
– w każdą październikową niedzielę członkowie grupy misyjnej czynnie uczestniczyli w Eucharystii, włączając się w liturgię,
– w Tygodniu Misyjnym grupa pod przewodnictwem moderatora Żywego Różańca odmawiała różaniec w intencji misji.
– zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci parafii wojskowych. Jego hasłem były słowa: „Z Matką Bożą Różańcową w świat”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 27 października br. Prace dzieci były naprawdę na wysokim poziomie. W konkursie plastycznym wzięły również udział uczniowie ze szkoły polskiej w Brukseli! Można zatem powiedzieć, że ma on już wymiar międzynarodowy! Wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały nagrodę.
Na zakończenie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego grupa misyjna zorganizowała stoisko z artykułami z krajów misyjnych, które spotkało się z dużym zainteresowaniem wiernych.
Grupa misyjna przy ordynariacie polowym działa od 2013 r. Obecnie liczy 12 osób. Od początku istnienia w każdą pierwszą niedzielę miesiąca włącza się w przygotowanie liturgii Eucharystii, której zazwyczaj przewodniczy ks. płk SG Zbigniew Kępa, dyrektor PDM w ordynariacie polowym. Po Mszy św. członkowie grupy spotykają się, by omówić bieżące wydarzenia misyjne. W ramach swojej działalności uczestniczą w kursach animacji misyjnej organizowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne, biorą też udział w obradach sprawozdawczych Papieskich Dzieł Misyjnych, w diecezji wojskowej animują i działają dla dobra dzieła misyjnego. Organizują konkursy plastyczne dla dzieci, jasełka, w Tygodniu Misyjnym w katedrze polowej przygotowują stoisko z rękodziełami mieszkańców krajów misyjnych. Dochód ze sprzedaży przeznaczają na wsparcie dzieła misyjnego. Ponadto grupa misyjna Ordynariatu Polowego aktywnie włącza się w inicjatywę Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła o nazwie AdoMis – Adoptuj Misyjnych Seminarzystów.
Spotkania mają charakter otwarty, każdy może do nas dołączyć. Zapraszamy!
Danuta Berezowska, Sekretarz Referatu Misyjnego OP

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna