Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Międzynarodowe Centrum Animacji Misyjnej w Watykanie gościło w dniach 5-6 listopada delegatów na Zebranie Specjalne Papieskich Dzieł Misyjnych. Obrady otworzył kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a przewodniczył im abp Giovanni Dal Toso, sekretarz pomocniczy KEN i przewodniczący PDM.
Uczestnicy podsumowali Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, a dzieląc się świadectwami, informacjami i spostrzeżeniami, ocenili to misyjne święto jako opatrznościowe i niezwykle owocne. Jednocześnie zastanawiali się, jak wykorzystać to, co udało się odkryć na nowo i wypracować w sferze animacji i współpracy. Zaproponowano między innymi, aby uwydatnić znaczenie sanktuariów narodowych jako miejsc stałej modlitwy za dzieło misyjne. Mówiono również o upowszechnianiu, na przykładzie polskiej Dyrekcji Krajowej PDM, misyjnego zaangażowania róż Żywego Różańca.
Zwrócono również uwagę na zbliżające się stulecie PDM (2022). W tej perspektywie podjęto pierwsze kroki w kierunku reformy struktur PDM oraz odnowienia ich charyzmatu w rzeczywistości naszych czasów. Temat ten będzie kontynuowany i pogłębiany podczas Zebrania Generalnego PDM w maju 2020 roku.
ta/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna