Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce


Fot. twitter.com/EpiskopatNews

Duża liczba biskupów, misjonarek i misjonarzy Polaków jest zaangażowanych w posługę duszpasterską i głoszenie Ewangelii na terenach misyjnych – przypomniał arcybiskup Giampietro Dal Toso, sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów i przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych, w czasie przemówienia do zgromadzenia plenarnego KEP, które miało miejsce 9 października br. w Warszawie, z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Z tej okazji abp Dal Toso skupił się na posłudze PDM, która może wspierać duszpasterstwo Kościoła. Papieskie Dzieła Misyjne są „światową siecią w służbie papieża, która wspiera misje i młode Kościoły swoją modlitwą i dziełami miłosierdzia”, jak określił to sam papież Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2019.
W swoim przemówieniu abp Dal Toso zaznaczył, że Magisterium Kościoła na temat misji wielokrotnie odwołuje się do Papieskich Dzieł Misyjnych i zacytował fragment encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio”: „Skoro Dzieła te zależą od Papieża i całego Kolegium Biskupów, także w zakresie Kościołów partykularnych, słusznie należy się im «pierwszeństwo, ponieważ są środkiem tak do wpajania katolikom od dzieciństwa ducha prawdziwie powszechnego i misyjnego, jak i do pobudzania do skutecznego zbierania dobrowolnych ofiar na rzecz wszystkich misji, zależnie od ich potrzeb» (RMis 84). Z punktu widzenia strukturalnego – kontynuował – PDM są jednocześnie powszechne, jak i lokalne”.
„Pole działalności misyjnej – wyjaśnił abp Dal Toso – jest polem uprzywilejowanym do ukazywania wzajemnej ubogacającej relacji pomiędzy Kościołem powszechnym a Kościołem lokalnym. Jeśli jest prawdą, że Kościół powszechny uobecnia się w Kościele lokalnym, jest również prawdą, że Kościół lokalny nie może istnieć bez Kościoła powszechnego. Zachodzi pomiędzy nimi taka relacja, która nie pozwala Kościołowi lokalnemu zamknąć się i stać się Kościołem narodowym. Im bardziej Kościół lokalny otworzy się na misje, tym bardziej odkryje, że jest częścią Kościoła powszechnego, otwartego na potrzeby wszystkich ludzi”.
Później abp Dal Toso ukazał konkretne pola, na których PDM – poprzez swoje dyrekcje krajowe – mogą wspierać odpowiedzialność biskupów za działalność misyjną: pobudzać do modlitwy za misje, ożywiać ducha misyjnego w Kościele poprzez animację misyjną, prowadzić formację misyjną, umożliwiać formację księży, świeckich, zakonników i zakonnic zainteresowanych misjami, zbierać ofiary na rzecz misji, a szczególnie te z przedostatniej niedzieli października, czyli Światowego Dnia Misyjnego.
Mówiąc o Misyjnym Październiku 2019, abp Dal Toso określił Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny jako „nadzwyczajną okazję dla Kościoła, aby odnowić w sobie zapał misyjny” i „wszczepić wymiar misyjny w zwyczajne duszpasterstwo, co jest również wielkim celem Evangelii gaudium papieża Franciszka. W tym dokumencie – powiedział Prezydent PDM – Papież ustanowił ten miesiąc, aby „rozbudzić świadomość misji ad gentes i podjąć z nową gorliwością przemianę misyjną życia i duszpasterstwa”.


Fot. twitter.com/EpiskopatNews
„Jesteśmy wezwani właśnie do odkrycia tego połączenia. Czasem mamy pokusę do traktowania misji jako czegoś więcej, czegoś ponad, podczas gdy trzeba zrozumieć związek pomiędzy zwyczajnym duszpasterstwem a duszpasterstwem misyjnym” – podkreślił arcybiskup.
W fundamentalnej perspektywie „powrotu do mówienia o misji ad gentes, czyli o głoszeniu Ewangelii tym, którzy jej jeszcze nie znają”, Misyjny Październik 2019 może stać się „okazją duszpasterską do odkrycia piękna wiary i stania się jest głosicielami” – powiedział.
Właśnie dlatego, zakończył abp Dal Toso, celebracja Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego 2019, pomaga odkryć na nowo „misyjny i powszechny wymiar wiary, co jest również prawdziwą naturą i charyzmatem PDM. PDM służą Kościołowi misyjnemu i dają każdemu ochrzczonemu możliwość przeżywania swojej wiary, dzieląc ją z innymi i doświadczając, że ta wiara jest powszechna, że łączy go z tak wieloma braćmi i siostrami na świecie. Modlitwa, świadectwo i dzieła miłosierdzia są konkretnymi sposobami, które PDM oferują, aby przeżywać wiarę na sposób misyjny i powszechny”.
(Agencja Fides 9/10/2019)

Fot. twitter.com/EpiskopatNews

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna