Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

W czwartym dniu Synodu dla Amazonii z radością informujemy, że tegoroczne przedsięwzięcie "Kolędników Misyjnych" w Polsce odbędzie się dla Amazonii.
Każdego roku dzieci z Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci podejmują trud kolędowania dla swoich rówieśników z innej części świata. Tegoroczne przedsięwzięcie dedykowane jest właśnie małym mieszkańcom Amazonii.
Pierwsze przygotowania do misyjnego kolędowania rozpoczną się już w listopadzie. Sekretariat Krajowy specjalnie na tę okazję opracowuje Misyjne Materiały Liturgiczne „Kolędnicy Misyjni 2019/20 dzieciom w Amazonii”.
W tym roku polscy kolędnicy misyjni będą głosić Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela, który przyniósł ludziom orędzie zbawienia oraz prawo miłości i przebaczenia. Przypomną mieszkańcom swoich parafii, że są „ukochani i posłani”. „Mali misjonarze” poproszą ich również o zaangażowanie w obronę tych „najmniejszych” w Amazonii oraz zwrócą uwagę na potrzebę troski o lasy i przyrodę.

Więcej informacji

km/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna