Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

W październiku zapraszamy na antenę Radia Jasna Góra w poniedziałki, środy i piątki pomiędzy 11.30 a 12.00 na cykl audycji w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym.
Z okazji tego niezwykłego czasu w Kościele redakcja Radia Jasna Góra przygotowała cykl 12. audycji misyjnych. Są to rozmowy z misjonarzami, animatorami i wolontariuszami misyjnymi. Dziesięciominutowy program przeniesie słuchaczy w misyjny świat.
Link do audycji
OSz/Radio Jasna Góra/AS/PDM

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna