Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Inicjatorem i założycielem misjologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (ATK) był Feliks Zapłata SVD (1914-1982). 23 IV 1969 r., w rocznicę męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, o. Feliks Zapłata rozpoczął on wykłady zlecone z teologii przekazu misyjnego. Słuchaczami byli studenci katechetyki. Od października 1969 r. z dziesięcioma studentami rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce „Specjalizacja Misjologii”.


11 października 2019 – KONFERENCJA

11.15 powitanie gości
Sesja I: 11.30-13.00
o ks. prof. dr hab. Jarosław Różański, Misjologia warszawska na przestrzeni pięciu dekad
o ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj, Dorobek naukowy katedry misjologii w perspektywie półwiecza
o ks. prof. dr hab. Jacek Pawlik, Misjologia we współpracy z innymi dziedzinami naukowymi
o ks. prof. KUL, dr hab. Andrzej Pietrzak, Misjologia w Polsce poza UKSW
przerwa obiadowa

Sesja II: 14.00-15.30
o ks. prof. dr hab. Jan Górski, Współpraca międzynarodowa polskich misjologów
o ks. prof. Bryan Lobo, Misjologia na Gregorianum
o ks. prof. Paul Steffen, Misjologia na Urbanianum
o prof. Klaus Vellguth, Misjologia w Niemczech
o prof. Frans Vijsen, Misjologia w Holandii
przerwa na kawę

Sesja III: 16.00-17.30
o ks. dr hab. Tomasz Szyszka, Znaczenie sympozjów misjologicznych oraz publikacji i wystaw w dorobku misjologii warszawskiej
o ks. dr hab. Franciszek Jabłoński, Dorobek naukowy i publicystyczny członków Stowarzyszenia Misjologów Polskich
o dyskusja


12 października 2019
WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA MISJOLOGÓW POLSKICH: 8.15-10.45
ZJAZD ABSOLWENTÓW MISJOLOGII ATK/UKSW: 11.00

• 11.00-12.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Jana Piotrowskiego
• 12.30-13.00 Wykład o historii misjologii w Warszawie
• 13.15 "Kociołek misyjny" w podziemiach kamedulskich

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna