Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     29 sierpnia 2019 r. w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie-Łagiewnikach odbyły się Dni Katechetyczne. Tegoroczna tematyka to „Misje i odpowiedzialność w katechezie szkolnej i parafialnej”. Wykłady wygłosili m.in. metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski i ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Arcybiskup Marek Jędraszewski zauważył, że współcześnie coraz częściej można dostrzec przejawy nietolerancji wobec Kościoła. Każdy człowiek jest kochany przez Pana Boga, a Chrystus wzywa do nawrócenia (…). Metropolita podkreślił, że również rodzice powinni zwracać uwagę na to, w jakich zajęciach biorą udział ich dzieci. Dobro młodego pokolenia to przyszłość Polski i Kościoła, z tego musi wynikać postawa czujności i odpowiedzialności. Arcybiskup zauważył także, jak ogromna jest rola właściwie ukształtowanego sumienia, przez którego pryzmat należy patrzeć na ludzką uczuciowość i cielesność. Podkreślił, że wyzwala tylko Chrystus swoją prawdą o człowieku. – I to musimy głosić w porę i nie w porę, z ogromną delikatnością, taktem, a także niezłomnością – zakończył.
Ks. Tadeusz Dziedzic, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Krakowskiej, przypomniał, że październik został ogłoszony miesiącem misyjnym i wymienił podjęte przedsięwzięcia. Powiedział, że zależy mu na tym, aby misjonarze odwiedzili jak najwięcej parafii archidiecezji. Poprosił katechetów o przychylność wobec tych inicjatyw.

Ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, stwierdził, że tam, gdzie są misje, tam jest wiosna Kościoła. – Jesteśmy zaproszeni, aby wejść w misje Kościoła i Jezusa Chrystusa – powiedział. Wskazał, że ludzie wiary są zobowiązani do zaangażowania w misje, do ożywiania tego dzieła. W komunii z Trójcą Świętą rodzi się wspólnota Kościoła, jest to bogactwo, które należy głosić. – Papieskie Dzieła Misyjne mają pobudzić to, co zaszczepiła w nas łaska chrztu św. – wskazał. Zachęcał, by katecheci w swojej pracy pogłębiali tematykę związaną z różańcem i opowiedział o inicjatywie Żywego Różańca dla misji, a także adopcji kleryków misyjnych (AdoMiS).

Podczas Spotkania była możliwość zapoznania się z misyjnym asortymentem sklepu wydawnictwa PDM Missio-Polonia, gdzie była możliwość rozmowy z s. Moniką Juszką RMI.

Dni Katechetyczne to wydarzenie, w którym biorą udział zarówno osoby duchowne, jak i świeccy katecheci. Ogólnym celem tych spotkań jest dyskusja na temat kształtu roku szkolnego, zadań i wyzwań z nim związanych.
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo abpa Marka Jędraszewskiego.
as/pdm/jt/archidiecezjakrakowska

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna