Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Fot. ks. T. Atłas, Madagaskar

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce w roku 2019 przekazało na pomoc misjom 1 196 115, 98 USD. Z tej kwoty będą zrealizowane projekty w 11. państwach Afryki i Azji. Pracujący tam misjonarze wykorzystają fundusze na budowę i remontowanie kaplic, kościołów, budynków parafialnych, a także finansowania szkoleń i rekolekcji.
Ofiary zebrane przez PDRW w Polsce, dzięki hojności darczyńców, wspomogą kościoły na Madagaskarze, Komorach, Reunionie, Mauritiusie, Seszelach, Sri Lance oraz w Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie.
Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary przez cały rok gromadzi środki, które później przeznaczane są na realizację projektów w krajach misyjnych na całym świecie. Składają się na nie również ofiary państw ubogich. W ten sposób powstaje powszechny Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania, który wspiera misjonarzy i katechistów pochodzących nie tylko z Polski, ale z całego świata. Z tej pomocy korzystają misjonarze posługujący na obszarach podlegających Kongregacji Ewangelizacji Narodów, czyli na terenach pierwszej ewangelizacji.
Podczas tegorocznego majowego zebrania PDM w Rzymie zatwierdzono projekty, które będą sfinansowane ze środków zebranych w 2018 r.
Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc materialną, ale również i duchową, która jest niedostrzegalnym wymiarem powszechności Kościoła. Dziękujemy za każdą złotówkę przekazaną do PDM, za którą kryje się osobista intencja i ofiara. Dziękujemy w imieniu obdarowanych wspólnot z Afryki i Azji. Wszystkich ofiarodawców powierzamy czułej opiece Matki Bożej, Królowej Apostołów.
Ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna