Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Trwa spotkanie ks. Tomasza Atłasa, dyrektora krajowego PDM w Polsce, z ks. Alessandro Barellim SDB, pierwszym w historii dyrektorem krajowym PDM na Litwie.
Ksiądz Tomasz Atłas dzieli się z nowym dyrektorem inicjatywami przygotowanymi przez Dyrekcję Krajową w Polsce na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Mówi też o specjalnych materiałach wydanych właśnie na ten wyjątkowy misyjny czas. Ksiądz Alessandro już teraz wyraża wdzięczność Dyrekcji Krajowej w Polsce za współpracę, licząc na dalszą pomoc w poznawaniu struktur Papieskich Dzieł Misyjnych. Nowo wybrany dyrektor opowiada też o planach owocnego przeżywania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego na Litwie. W najbliższym czasie zamierza spotkać się z kapłanami archidiecezji wileńskiej, pragnie bowiem uwrażliwić ich na sprawy misji. Kolejnym priorytetem będzie praca z katechetami.

Ksiądz Barelli zafascynowany jest postacią służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, założycielki „Żywego Różańca”, dlatego bardzo mu zależy na uświadomieniu wiernym Kościoła litewskiego misyjnych korzeni modlitwy różańcowej. A jako redaktor „Biuletynu Salezjańskiego”, wydawanego w języku litewskim, publikuje szereg artykułów na temat Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

Polecajmy naszych sąsiadów modlitwom i opiece św. Tereski z Lisieux, patronce misji. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej PDM na Litwie https://misijos.katalikai.lt/
as/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna