Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, przeżywanej i świętowanej, która jest źródłem misji, będzie poświęcony trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce (2019-2022).
Kierując się tymi wskazówkami, Papieskie Dzieła Misyjne oraz Wydawnictwo Missio-Polonia przygotowały na rok 2020 kalendarz ścienny, którego motywem przewodnim jest właśnie Eucharystia – sakrament sprawowany przy ołtarzu i Chrystus Eucharystyczny adorowany w tabernakulum.

 


Jednocześnie zaprezentowane zostały Papieskie Intencje Modlitewne na rok 2020.
Przewodnikiem po kalendarzu są słowa św. Jana Pawła II z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny, którego tematem była Eucharystia: „Czyż Kościół mógłby urzeczywistniać swoje powołanie bez umacniania stałej więzi z Eucharystią, bez posilania się tym pokarmem, który uświęca, bez szukania tego nieodzownego wsparcia dla swej działalności misyjnej? Do ewangelizowania świata potrzeba apostołów «doświadczonych» w sprawowaniu, adoracji i kontemplacji Eucharystii”.
ep/pdm

Zamów już dziś! Kupując u nas – wspierasz misje!

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna