Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Nasza Monia, Monika Łoboda, była misjonarka świecka, która pół życia spędziła na misjach, potrzebuje wsparcia.

Od najmłodszych lat angażowała się w pomoc potrzebującym, była wolontariuszką w Zakładzie dla Głuchoniemych we Wrocławiu, organizowała koncerty charytatywne. Wrażliwość na drugiego człowieka zrodziła się przy zetknięciu ze światem ciszy wśród niesłyszących. Na pytanie o swoje powołanie misyjne odpowiadała krótko: „Służba Bogu i drugiemu człowiekowi zapadła mi w serce bardzo dawno, dzięki głębokiej wierze”. W Indiach uczyła niewidome dzieci, jak radzić sobie w życiu. Po powrocie do Polski podjęła pracę w Laskach, a aktualnie pracuje na misyjnym zapleczu.

Monika ma niedosłuch obustronny. Od szesnastu lat używa aparatów słuchowych. Niestety, aparaty zepsuły się. Trwa zbiórka na zakup nowych.

Zapraszamy do szerzenia informacji o możliwości pomagania oraz zachęcamy do wpłat.
http://bit.ly/AparatDlaMoni

Pomagajmy. Dobro powraca!

as/PDM

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna