Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Rekolekcje dla Zelatorów

W rekolekcjach, które odbyły się w ośrodku oazowym, udział wzięło ponad 60 osób. Prowadzili je ojciec Rajmund Guzik, cysters, założyciel grupy charyzmatycznej oraz ks. Szymon Mucha, moderator Żywego Różańca.

W środę dominowała tematyka misyjna. Uczestnicy wysłuchali konferencji o Paulinie Jaricot, założycielce Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. Ten misyjny dzień zakończył się Mszą św. o beatyfikację. Zelatorzy wzięli również udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której modlili się za ewangelizację. Odmówili również różaniec w tej intencji.

O związku Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca mówił ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA. Zelatorzy obejrzeli również film na ten temat, a także otrzymali materiały promujące Żywy Różaniec dla Misji.

mb/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna