Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Na Górze Świętej Anny (diecezja opolska) rozpoczęły się obrady Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych. Spotkanie potrwa do środy 20 lutego br.

"Misyjne zaangażowanie jest szczytem odpowiedzialności chrześcijańskiej. Nie jest mi obojętne, czy drugi człowiek będzie zbawiony" – powiedział w homilii podczas Mszy św. w bazylice św. Anny biskup Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej.

Obrady Rady Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych dotyczyły sprawozdań finansowych oraz podjętych inicjatyw związanych ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym (październik 2019). Ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM, przedstawił materiały przygotowane przez Kongregację Ewangelizacji Narodów oraz dyrekcję krajową PDM.

W spotkaniu uczestniczy 32 dyrektorów diecezjalnych PDM. W programie na następny dzień przewidziano wyjazd do Kamienia Śląskiego i spotkanie z ks. abpem Alfonsem Nossolem..

as/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna