Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Urodzeni w Tesalonikach bracia stali się pierwszymi misjonarzami narodów słowiańskich. Na zaproszenie księcia Rościsława przybyli na Morawy, gdzie po raz pierwszy do sprawowania liturgii wprowadzili język Słowian pisany alfabetem greckim, tzw. głagolicą. Później przerodził się on w cyrylicę. W ten sposób położyli fundamenty pod literaturę i kulturę słowiańską. Przetłumaczyli na język słowiański księgi liturgiczne oraz Pismo św. Ich otwartość na kulturę ludów słowiańskich stała się początkiem inkulturacji, która do dziś jest niezbędna w pracy misyjnej. Święci Bracia stanowią dzisiaj wzór dla wszystkich misjonarzy, którzy głoszą Ewangelię w różnych kulturach, tradycjach i językach.

Jan Paweł II nadał im tytuł ‘patronów Europy’ i zadedykował list apostolski „Slavorum Apostoli”, w którym stawia ich za wzór misyjnej posługi: „Wychowani w kulturze bizantyjskiej, Bracia Cyryl i Metody potrafili stać się apostołami Słowian w pełnym tego słowa znaczeniu. Rozłąka z ojczyzną, której niekiedy Bóg wymaga od wybranych ludzi, przyjęta z wiarą w Jego obietnicę, jest zawsze tajemniczym i płodnym warunkiem rozwoju i wzrostu Ludu Bożego na ziemi”.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna