Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Lumen GentiumW numerze 2/2018 zapoznamy się między innymi z ewolucją idei misyjnej na świecie, jaka dokonała się w latach 1817-1918. Trzy rozprawy naukowe przedstawiają 50 lat działalności polskich fideidonistów w Zambii. Przeczytamy też o formacji katechetycznej i o fundamentach świadomości misyjnej u polskich katechetów. Niezwykle ciekawe jest opracowanie tematu dotyczącego cech osobowości ważnych przy podejmowaniu specyficznej pracy misyjnej, która pociąga za sobą duże zmiany – zarówno sytuacji klimatycznej, jak i społeczno-kulturowej.

W tym numerze zostały przybliżone wyjątkowe postaci zmarłych w ostatnim czasie misjonarzy i misjologów – o. Józefa Glinki SVD i o. Konrada Kelera SVD, a także wciąż aktualne inicjatywy apostolskie św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Już dzisiaj, na kilka miesięcy przed Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, którym papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku, zachęcamy do rozpalania serc i pogłębiania wiedzy o istocie chrześcijaństwa – misyjnym posłaniu wszystkich ochrzczonych.

mk/pdm

Kup już dziś!

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna