Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Chorzy w IndiachWe wspomnienie objawień Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego, Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego. Dzień ten ustanowił Jan Paweł II 13 maja 1992 r., w rocznicę zamachu na swoje życie. W tym roku główne obchody będą miały miejsce w Kalkucie, w Indiach.

Święta Matka Teresa z Kalkuty jest wzorem miłości wobec ubogich i chorych. Papież Franciszek w Orędziu na XXVII Światowy Dzień Chorego 2019 r. wspomniał o niej: „Ona pomaga nam zrozumieć, że jedynym kryterium działania musi być bezinteresowna miłość wobec wszystkich, bez względu na język, kulturę, grupę etniczną czy religijną. Jej przykład nadal prowadzi nas do poszerzania horyzontów radości i nadziei dla ludzkości potrzebującej zrozumienia i czułości; zwłaszcza dla tych, którzy cierpią”.
Misyjne Apostolstwo Chorych zaprasza wszystkich chorych oraz ich bliskich i opiekunów do wspierania swoją modlitwą i darem cierpienia tych, którzy zostali posłani na cały świat, aby głosić Ewangelię o miłości Boga do człowieka.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna