Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Zmarł prof. Zbigniew Pawłowski – wieloletni kierownik Kliniki Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych w Poznaniu, przyjaciel misjonarzy. Współzałożyciel Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” odszedł w niedzielę 27 stycznia 2019 r. w Łężeczkach w wieku 92 lat.

Zbigniew Pawłowski urodził się w Poznaniu w 1926 r. Studia lekarskie ukończył na Akademii Medycznej w Poznaniu w 1951 r. i w 1961 r. zdobył tytuł doktora medycyny. W Instytucie Tropikalnym w Liverpoolu w 1964 r. otrzymał dyplom medycyny tropikalnej i higieny. Habilitowany w 1967 r., w 1977 r. uzyskał nominację profesorską.

Współtworzył polską parazytologię lekarską. Był specjalistą w dziedzinach chorób wewnętrznych i pasożytniczych. W latach 1970-1996 kierował Kliniką Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1979-1986 pracował w Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie i do 2011 r. był ekspertem tej organizacji.

Na dorobek naukowy prof. Pawłowskiego składa się ponad 700 publikacji. Był honorowym członkiem i autorytetem wielu zagranicznych towarzystw naukowych i międzynarodowych instytucji parazytologicznych.
W 2009 r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Przez wiele lat angażował się w działalność misyjną. Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” założył w 1992 r. wraz ze śp. ks. dr. Ambrożym Andrzejakiem oraz ówczesnym studentem medycyny dr. Norbertem Rehlisem. Celem powołania Fundacji było stworzenie profesjonalnego zaplecza medycznego dla polskich misji. Od tamtego czasu związani z Fundacją lekarze z Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w Poznaniu prowadzą w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie wykłady dla misjonarzy, którzy przygotowują się do pracy w tropikach. Fundacja organizuje również wyjazdy lekarzy na misje i wysyła pomoc humanitarną do 202 szpitali misyjnych i przychodni na całym świecie. Do ostatnich swych dni prof. Pawłowski angażował się w działalność Fundacji, służył radą i wsparciem.

Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek 1 lutego o godz. 12.00 w katedrze poznańskiej, ul. Ostrów Tumski 17, natomiast uroczystości pogrzebowe odbędą o godz. 13.30 na cmentarzu Miłostowo (wejście od ul. Gnieźnieńskiej).

jjp, Redemptoris Missio/Poznań

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna