Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Dzieci z parafii św. Doroty w Wolanowie (diec. radomska) – przy współpracy Szkolnego Koła Caritas pod opieką ks. Mariusza Chamerskiego – zbierały środki opatrunkowe na misje. Do akcji tej dołączyła również młodzież. 28 stycznia br. zebrane środki przekazano do Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie. Dzieci z parafii św. Doroty w Wolanowie (diec. radomska) – przy współpracy szkolnego koła Caritas pod opieką ks. Mariusza Chamerskiego – zbierały środki opatrunkowe na misje. Do akcji tej dołączyła również młodzież. 28 stycznia br. zebrane środki przekazano do Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie.
Część z tych środków zostanie przekazana Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, pozostałe będą dostarczone do Gabonu. Ten afrykański kraj na początku lutego odwiedzi ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM, oraz ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA.
Ksiądz Mariusz Chamerski, inicjator zbiórki, już wcześniej angażował się w podobne akcje. W ubiegłym roku zbierał witaminy dla misjonarzy na Kubie. Ksiądz Mariusz jest wychowankiem kleryckiego koła misyjnego WSD w Radomiu.
Każdy Boży pomysł, zdolność i talent możemy ofiarować na rzecz misji. Niech młode i ubogie Kościoły na terytoriach misyjnych odczują naszą troskę. Serdecznie dziękujemy duszpasterzom z parafii w Wolanowie oraz całemu środowisku szkolnemu za ich zaangażowanie i misyjną wrażliwość. Ducha misyjnego nie gaście!

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna