Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Z okazji 150. rocznicy śmierci Pauliny Jaricot – nakładem Wydawnictwa Sióstr Loretanek – ukazała się książka pt. „Żywy Różaniec. Prawdziwie Boska harfa” z tekstami sł. B. Pauliny Jaricot. Ich opracowania, a także wprowadzenia w tematykę podjęła się s. Maria Monika od Jezusa OP.
„Żywy Różaniec i Dzieło Rozkrzewiania Wiary to dwie najważniejsze misje Pauliny Jaricot” – napisał w przedmowie do książki Thierry Brac de la Perrière, biskup pomocniczy Lyonu.
W przedstawionych tekstach widzimy ogromne misyjne zaangażowanie Pauliny, jej żarliwość w modlitwie i działaniu. Publikacja ta zawiera jej listy okólne Żywego Różańca, a także modlitwy i przemyślenia. Ukazuje ją jako pedagoga wiary i mistrzynię życia duchowego.
Lektura książki pomoże, z pewnością, jeszcze bardziej zrozumieć sens modlitwy różańcowej i zaangażowania misyjnego tych wszystkich, którzy podobnie jak Paulina Jaricot ukochali różaniec i misje. W omawianej pozycji wydawniczej znajdują się również konkretne wskazania dla zelatorek i Róż Żywego Różańca, zarówno praktyczne, jak i duchowe.
„Tymi różami będą tajemnice… wonią zaś, jaka się z nich rozleje, będzie świętość, która rodzi się wszędzie po śladach stóp Jezusa i Maryi” – te słowa Pauliny obrazują, jak ważną dla niej była modlitwa różańcowa.
„Pozwólmy się prowadzić siostrze Marii Monice od Jezusa OP, która odsłania przed nami dzieło Żywego Różańca. Pozwólmy, by poprowadziła nas sama Paulina podwójną drogą, modlitwy i misji, w świetle Ewangelii, z modlitwą Maryi Panny” – zachęca nas lyoński biskup.
Zachęcamy do zakupu książki w naszym sklepiku missio.pl

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna