Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości zaprasza w dniach 11-12 stycznia br. na ogólnopolską konferencję naukową nt. „Kultura powołania”.

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach dorocznego zjazdu. Na temat młodzieży i rozeznawania powołania będzie mówił abp Stanisław Gądecki. Natomiast o decyzjach związanych z realizacją powołania zapozna uczestników ks. dr hab. Stanisław Suwiński z UMK w Toruniu. Z pewnością zainteresuje ich również próba określenia portretu powołanych, na podstawie doświadczeń środowisk formacyjnych, której podejmie się ks. dr Wojciech Wójtowicz z WSD w Koszalinie. W tej wymianie doświadczeń nie zabraknie także kobiecego głosu. O darze kobiety dla współczesnego świata powie s. dr Lidia Wrona z Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie.

Podczas spotkania będzie też podjęty niezwykle ważny w temacie powołania aspekt misyjny. Zagadnienie to omówi ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA. Będzie mówił o postawie polskiej młodzieży wobec powołania misyjnego.

"Kultura powołania" - program

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna