Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Ksiądz Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM złożył osobiście życzenia abp. Salvatore Pennacchio, nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce z okazji 20. rocznicy święceń biskupich.

W tym szczególnym czasie dziękujemy dobremu Bogu za dar kapłaństwa Ekscelencji.
Wspominając ubogacające spotkania duszpasterskie i misyjne, jako wspólnota Papieskich Dzieł Misyjnych czujemy się szczególnie zobowiązani do modlitwy za posługę Ekscelencji dla Kościoła.
Najświętszej Maryi Pannie, Gwieździe Ewangelizacji, polecamy osobę i wszelkie zadania Ekscelencji.
Błogosławieństwa i wielu łask Bożych z okazji dwudziestolecia przyjęcia sakry biskupiej.

Dyrekcja Krajowa PDM

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna