Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     „Znamienny jest przypadek Apostołów, którzy w czasie publicznego życia Mistrza, mimo swej miłości ku Niemu i wielkodusznej odpowiedzi na Jego wezwanie, okazują się niezdolni do zrozumienia Jego słów i nieskorzy do pójścia za Nim drogą cierpienia i upokorzenia. Duch Święty przemieni ich w odważnych świadków Chrystusa i światłych głosicieli Jego Słowa: to Duch poprowadzi ich trudnymi i nowymi drogami misji.
     Także i dziś praca misyjna jest nadal trudna i złożona, tak jak w przeszłości, i wymaga również odwagi i światła Ducha Świętego: przeżywamy często dramat pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, która widziała, jak siły pełne niewiary i wrogości „schodzą się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi” (Dz 4, 26). Jak ongiś, tak i dziś trzeba modlić się, by Bóg dał nam odwagę do głoszenia Ewangelii. Należy wnikać w tajemnicze drogi Ducha Świętego i pozwolić, by prowadził nas do całej prawdy (por. J 16, 13)” (Jan Paweł II, Redemptoris missio, 87).

Rozważania różańcowe (tajemnice bolesne)

     Razem z Tobą, Maryjo, przyzywamy dzisiaj Ducha Świętego, z prośbą, aby On nas poprowadził, pozwolił nam wejść sercem w mękę Zbawiciela i odnowił w nas wiarę.

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
     W jaki sposób mam modlić się, gdy wszystko wokół się wali, gdy ludzie mnie nie rozumieją, gdy czuję się opuszczony i czarno widzę swoją przyszłość? Jezus, drżący i ogarnięty smutkiem, pokazuje, żeby właśnie w trudnych chwilach powierzać siebie, swoje sprawy i przyszłość Ojcu, który najlepiej rozumie swoje dzieci.
     Duchu Święty, odnów we mnie postawę dziecka Bożego, abym w utrapieniach nie szukał ucieczki, ale powierzał swoje życie najlepszemu Ojcu.

2. Biczowanie Pana Jezusa
     Czyje zadowolenie jest dla mnie najważniejsze? Na czyich względach najbardziej mi zależy? Piłat przekonany o niewinności Jezusa ulega naciskom tłumu. Wydaje sprawiedliwego, aby zadowolić ludzi opętanych nienawiścią. Jezus przeciwnie – nie dba o to, co miałoby przynieść Mu korzyść. Do końca zachowuje godność i niezłomność.
     Duchu Święty, odnów we mnie postawę niezłomności, abym nie ulegał naciskom ludzi ogarniętych nienawiścią.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
     Jak powstrzymać obraźliwe słowa? Jak zachować się, gdy silniejsi znęcają się nad słabszym? Dzieci od najmłodszych lat uczone są, aby nie śmiać się z koleżanek i kolegów, żeby nie używać wobec nich obraźliwych słów. Ale to dorośli wyśmiewali Jezusa, to dorośli bawili się Jego kosztem i uczynili z Niego pośmiewisko. A On im nie odpłacał tym samym.
     Duchu Święty, odnów we mnie wrażliwość i niezgodę na krzywdy, które ludzie zadają sobie słowami.

4. Droga krzyżowa Pana Jezusa
     Jezus zmagał się z krzyżem, który przytłaczał Go i był zbyt wielkim ciężarem dla bardzo już umęczonego człowieka. Dlatego nie z litości, ale z przekonania, że skazany Jezus nie dojdzie o własnych siłach, żołnierze zmuszają do pomocy Szymona z Cyreny. Ta scena pokazuje, że pewne ciężary dla pojedynczych osób są zbyt wielkie do udźwignięcia.
     Duchu Święty, odnów w nas ducha braterstwa, abyśmy podnosili na duchu tych, którzy już nie mają sił, aby zmierzyć się z przeciwnościami.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
     Czy Bóg może opuścić człowieka? Jezus w ostatnich minutach nie przestaje mówić do Boga. Nie przestaje pytać: dlaczego tak się dzieje? Choć te słowa brzmią jak wyrzut, to są one pytaniem skierowanym do osoby. Jezus daje przykład, aby nawet w chwilach całkowitej ciemności i zwątpienia nie tracić kontaktu z Bogiem, ale przyzywać Go bardzo mocno, z całych sił.
     Duchu Święty, odnów w nas przekonanie o tym, że zawsze żyjemy w obecności Boga i nic nie jest nas w stanie od Niego odłączyć.

Ks. Kamil Kowalski, Radom

Fot. ks. St. Pindera

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna