Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     25 października 2018 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której Wydawnictwo Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia otrzymało medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” w kategorii „informacja medialna”.
     Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, przyznawany jest w czterech kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym; za pomoc modlitewną i duchową misjom; za pomoc materialną i finansową misjom oraz za informację medialną. W każdej z tych kategorii nagroda została wręczona trzem osobom bądź instytucjom.
     W tym roku Kapituła Medalu spośród 112 zgłoszonych kandydatów wyróżniła 12 osób. Są wśród nich misjonarki i misjonarze aktualnie pracujący na misjach, księża diecezjalni, siostry zakonne, świeccy angażujący się w animację i formację misyjną oraz instytucje misyjne.
     Wydawnictwo Missio-Polonia, obchodzące 25-lecie swojej działalności, zostało nagrodzone w kategorii: „informacja medialna” za działalność wydawniczą i animacyjną na rzecz misji.
     Kapituła Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” uhonorowała także dwie osoby współpracujące z dyrekcją krajową Papieskich Dzieł Misyjnych.
     Ewa Zachwieja z achidiec. gnieźnieńskiej otrzymała Medal za prowadzenie ogniska misyjnego w szkole, wydawanie gazetki misyjnej, reżyserowanie przedstawień misyjnych, prowadzenie grup misyjnych. Pani Ewa udziela się także w referacie misyjnym przy organizowaniu konkursów, szkół animatora misyjnego i majówek dla dzieci.
     Druga osoba to Jolanta Alibożek z diec. rzeszowskiej, która od 30 lat prowadzi grupę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Bieczu. Organizuje modlitwy, czuwania oraz pierwsze piątki miesiąca w intencji misji.
     Obydwie panie zostały wyróżnione w kategorii „pomoc materialna i duchowa”. W imieniu p. Jolanty Alibożek nagrodę odebrał dyrektor krajowy PDM ks. Tomasz Atłas.
     Słowa podziękowania wszystkim polskim misjonarzom za „bycie ambasadorami Polski” przekazała w imieniu rządu minister Beata Kępa, która podkreśliła, że ich ciężka praca stanowi wielki wkład w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wyraziła także wdzięczność za ich niestrudzony wysiłek w odzyskaniu nadziei tam, gdzie ją utracono.
     Przewodniczący KEP ds. Misji bp Jerzy Mazur podkreślił, że uroczystość wręczenia Medalu w tym roku przyczynia się do ubogacenia obchodów Tygodnia Misyjnego pod hasłem: „Pełni Ducha i posłani. „To Duch Święty umacnia każdego z nas i posyła z Ewangelią na krańce świata przez pracę misyjną także na tzw. zapleczu misyjnym” – zaznaczył bp Mazur. Podziękował szczególnie tym, którzy posługują obecnie na wszystkich kontynentach misyjnych, a jest ich 2004 w 99 krajach.
     Przewodniczący Kapituły Medalu bp Jan Piotrowski podkreślił, że każdemu pracującemu na niwie misyjnej Kościoła należy się medal, dlatego Kapitule było bardzo trudno wybrać spośród wszystkich nominowanych.
     Galę uświetnił występ Chóru Kameralnego „Dysonans” z Poznania.
mk/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna