Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Sł. Boża Paulina Jaricot mówiła o sobie, że jest w ręku Boga tylko „zapałką, która rozpala ogień”. Słuchając dziś słów Jezusa: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął” – przyjmijmy je jako zachętę, byśmy stawali się żywym płomieniem rozpalającym wokół siebie zapał misyjny. Niech dzisiejszy dzień wspólnej modlitwy Papieskich Dzieł Misyjnych i Żywego Różańca wyprosi łaskę wyniesienia na ołtarze naszej wspólnej założycielki sł. Bożej Pauliny Jaricot.


Rozważania różańcowe (tajemnice światła)

     Słowami sł. Bożej Pauliny Jaricot przyzywamy Ducha Świętego, wchodząc w rozważanie tajemnic światła, prosząc o jej beatyfikację i o rozwój Papieskich Dzieł Misyjnych i Żywego Różańca: „O Duchu Święty, miłości godna czci, daj mi rozum, którego potrzebuję, daj mi dary umiejętności, by Cię miłować, mądrość, by rozpoznawać to, co się Tobie podoba, bojaźń przed zasmucaniem Ciebie, męstwo, by być Ci posłuszną, namaszczenie pobożnością, by Ci służyć”.

1. Chrzest Pana Jezusa
     „Misjonarze rodzą dla życia wiecznego jedynie na tyle, na ile są ludźmi modlitwy”.
     Jezu, przyjmując chrzest z rąk Jana, rozpoczynasz swoją publiczną działalność. Rozpal w nas na nowo ducha misyjnego, abyśmy każdego dnia jako ludzie ochrzczeni dawali świadectwo wiary. Niech nasza codzienna modlitwa za misje będzie wsparciem dla tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach świata.

2. Cud w Kanie Galilejskiej
     „Całą nadzieję pokładaj w potężnym wstawiennictwie Maryi”.
     Jezu, to na prośbę swojej Matki czynisz pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Dziękujemy za to, że ilekroć zwracamy się do Ciebie z naszymi sprawami, Ona wstawia się za nami. Jej orędownictwu powierzamy wszystkie Twoje dzieci na całym świecie, które jeszcze Ciebie nie znają. Maryjo, poprowadź wszystkich do Jezusa.

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
     „Szczęśliwi będziemy wszyscy biedni grzesznicy, jeśli wykorzystamy ten czas miłosierdzia”.
     Jezu, „nie przyszedłeś powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Wspieraj misjonarzy w głoszeniu Dobrej Nowiny. Niech wszyscy ludzie, a szczególnie pogrążeni w grzechach, znajdą ukojenie w Twoim Miłosierdziu.

4. Przemienienie na górze Tabor
     „Większość chrześcijan kocha Cię tylko na górze Tabor, a odchodzi od Ciebie na Golgocie”.
     Jezu, Twoje przemienienie na górze Tabor ma umocnić wiarę Twoich uczniów na godzinę krzyża. My też potrzebujemy umocnienia, aby „wytrwać do końca”, dźwigając nasz codzienny krzyż.

5. Ustanowienie Eucharystii
     „Mam pewność, że w Eucharystii znajdę Boga, który mnie kocha i którego kocham wyłączną miłością”.
     Jezu, Ty pozostałeś z nami „aż do skończenia świata” w darze Eucharystii. Nakarm zgłodniałych nie tylko chleba, ale także miłości. Bo wiara się skończy, nadzieja ustanie, tylko miłość jest wieczna.

Ks. Szymon Mucha, Stowarzyszenie Żywy Różaniec

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna