Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     „Przez współodpowiedzialne uczestnictwo w misji Kościoła chrześcijanin staje się budowniczym jedności, pokoju, solidarności, które dał nam Chrystus, i współpracuje w urzeczywistnianiu zbawczego planu Boga w stosunku do całej ludzkości” (Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2011).

Rozważania różańcowe (tajemnice chwalebne)

     Modlitwa jednoczy tych, którzy z pokornym sercem powierzają wszystko Ojcu – dziękując, prosząc czy przepraszając.

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
     „Już Chrystus grób swój porzucił, zwycięski wraca z otchłani, a gdy uwięził szatana, otworzył niebo dla wszystkich” (Hymn wielkanocny).
„Niech Dziewica Maryja pomoże nam w wypowiedzeniu naszego «tak» wobec pilnej potrzeby, by Dobra Nowina Jezusa rozbrzmiewała w naszych czasach. Niech nam wyjedna nowy zapał, aby wszystkim zanieść Ewangelię życia, która zwycięża śmierć” (Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2017).

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
     „Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły” (Mk 16, 19-20).
     „Niech Dziewica Maryja, Gwiazda Ewangelizacji prowadzi nas w naszej misyjnej działalności, Ona, która dała światu Chrystusa, Światło Narodów, aby zaniósł zbawienie aż po krańce ziemi” (Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2009).

3. Zesłanie Ducha Świętego
     „Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był. I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił” (Hymn do Ducha Świętego).
     „Prośmy przez wstawiennictwo Maryi, która jest wzorem pokornej i radosnej ewangelizacji, aby Kościół stał się przytulnym domem, matką dla wszystkich ludzi i źródłem odrodzenia dla naszego świata” (Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2014).

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
     „Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu, za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu; Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste, i powietrze, i wody stworzył przeźroczyste; Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił sobie, bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie” (Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny).
     „Dziewica Święta, Matka Chrystusa i Matka wszystkich wierzących, Niewiasta w pełni otwarta na Ducha Świętego, niech w każdej sytuacji pomaga nam powtarzać Jej fiat dla zbawczego planu Boga” (Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2000).

5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi
     „Witaj, namiocie Boga oraz Słowa; Witaj, święta ponad święte świętych;
Witaj, arko złocona przez Ducha Świętego; Witaj, niewyczerpana życia skarbnico” (Akatyst ku czci Bogurodzicy).
     „Niech Najświętsza Maryja Panna, wspaniała ikona odkupionej ludzkości, wzór misyjny dla Kościoła, nauczy wszystkich – mężczyzn, kobiety i rodziny – świadczenia wszędzie o żywej i tajemniczej obecności Zmartwychwstałego Pana, który odnawia i napełnia radosnym miłosierdziem relacje między osobami, kulturami i narodami” (Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2016).

Elżbieta Polkowska, PDM

Fot. ks. St. Pindera

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna