Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Kazanie wygłoszone w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Niedzielę Misyjną 21 października br. przez ks. Tomasza Atłasa, dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych.

 

 

Fot. Zygmunt Put Zetpe0202/Wikimedia Commons

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna