Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W niedzielę 21 października świętujemy w całym Kościele Światowy Dzień Misyjny.
     „Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu” (Jan Paweł II, Redemptoris missio).
     Módlmy się zatem wspólnie w pierwszym dniu Tygodnia Misyjnego, który w tym roku przeżywamy pod hasłem: „Pełni ducha i posłani”.


Rozważania różańcowe (tajemnice chwalebne)

Wprowadzenie
     „Różaniec jest nadzwyczajnym napełnianiem się Duchem Świętym, który z wielką mocą zstępuje na Ciebie przez Maryję. Jest przyjściem do Ciebie Maryi i pozwoleniem, abyś Jej oczami i Jej sercem przeżywał tajemnice życia Syna Bożego na ziemi, abyś mógł zanurzyć się w pełną mocy obecność Ducha Świętego i całym swoim życiem uwielbiać Ojca Niebieskiego. (…) Różaniec jest potężnym rozpalaniem ognia Ducha Świętego w Tobie, najpiękniejszą kontemplacją Jezusa oczami i sercem Niepokalanej Matki Boga i Kościoła i uwielbieniem Ojca (…)! To wzięcie Jej za rękę i poproszenie, żeby opowiedziała Ci swoim Sercem każdą tajemnicę życia Jej ukochanego Jezusa. Z Maryją i jak Maryja w Duchu Świętym przez Jezusa do Ojca” (ks. Dominik Chmielewski, Różaniec ratunkiem dla świata, Bełżyce 2017).
     W mocy Ducha Świętego i razem z Maryją z żywą wiarą zanurzajmy się więc w rozważanie tajemnic chwalebnych.

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
     „Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: ‘Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie’»” (Łk 24, 5-7).
     Dziękuję Ci, Jezu, że żyjesz i jesteś pośród nas. Przychodzisz do nas w sakramentach i drugim człowieku. Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, proszę, przymnóż mi wiary, nadziei i miłości. Duchu miłości, który posyłasz, otwieraj mnie na wdzięczność za Twoją obecność i za wszystko, czego doświadczam.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
     „Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły” (Mk 16, 19-20).
     Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, zawierzamy Ci wszystkich misjonarzy: świeckich, kapłanów i osoby życia konsekrowanego. Ucz nas odrywać się od tego, co ziemskie. Wlej w nas moc Słowa: umocnij nas swoją łaską.

3. Zesłanie Ducha Świętego
     „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 4).
     Duchu miłości, Ty nas uzdalniasz do misji: pełnienia woli Bożej. Posyłasz aż na krańce ziemi. Pomóż mi dotrzeć każdego dnia z orędziem Dobrej Nowiny do kogoś, kto jest przygnębiony i przygnieciony codziennym bagażem trudnych doświadczeń. Wlej w niego otuchę i nadzieję na lepsze jutro. Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, napełnij mnie swoim Duchem, rozpal miłością, napełnij mądrością i prowadź do Jezusa, a także do tych, w których On mieszka.

4. Wniebowzięcie Matki Bożej
     „Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21, 5).
     Twoje wniebowzięcie, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, jest dla mnie uczczeniem Twego wiernego kroczenia za Panem, wsłuchiwania się w Jego głos. Chronię się przy Twoim Niepokalanym Sercu. Tutaj jest najbezpieczniej. Modlę się we wszystkich Twoich intencjach.
     Ocal Bożego Ducha we mnie, abym nie pobłądził. Wskaż mi drogi Twego Syna, które mi przygotował.

5. Ukoronowanie Matki Bożej
     „Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1).
     Maryja jest Królową nieba i ziemi. Ofiaruję Ci, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, moje serce, wszystkie moje zdolności i dary. Wiem, że wszystko, co mam, pochodzi od Twego Syna. Uczyń mnie swoim narzędziem w rozdawaniu łask. Posyłaj mnie wszędzie tam, gdzie panuje smutek, niewiara, bylejakość służby, rozpacz i niemoc. Ufam Ci bezgranicznie.

Zakończenie
     Bł. Karol de Foucauld polecił Tuaregom inny sposób różańca. Na małych paciorkach odmawiali: „Jezu mój, kocham Cię”, a na dużych: „Jezu mój, kocham Cię z całego serca”. Dziękujemy Ci, Jezu, że w tej modlitwie przez Maryję w Duchu Świętym mogliśmy wyznawać Ci naszą miłość. Teraz Cię prosimy, by nasze życie było wygrywane w tonacjach miłości.

S. Wioletta Ostrowska CSL

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna