Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W najbliższą niedzielę, 21 października 2018 r., Kościół na całym świecie będzie świętować Światowy Dzień Misyjny. To czas misyjnej solidarności – wsparcia modlitwami i ofiarami materialnymi młodych wspólnot kościelnych na terytoriach misyjnych.
     Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Misyjnego, w Polsce zwanego Niedzielą Misyjną, Papieskie Dzieła Misyjne zorganizowały 17 października 2018 r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie konferencję prasową.
     Podczas spotkania z przedstawicielami mediów dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Tomasz Atłas zaprezentował papieskie orędzie misyjne oraz zachęcił do solidarności z misjami zarówno duchowej, jak i materialnej. Dyrektor krajowy PDM podkreślił, że papież Franciszek zaadresował tegoroczne orędzie misyjne przede wszystkim do młodych ludzi, zachęcając, aby stali się uczniami-misjonarzami, głosząc Ewangelię po krańce ziemi. „Papież Franciszek podkreślił w orędziu, że każdy człowiek jest misją, a naszą misją jest dzielenie się naszym zafascynowaniem Jezusem w każdym zakątku świata” – nawiązał do orędzia dyrektor krajowy PDM.
     Ks. Tomasz Atłas zauważył też, że: „Tegoroczna Niedziela Misyjna ma jeszcze jeden dodatkowy wymiar. Dokładnie za rok będziemy przeżywać ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Właśnie od najbliższej Niedzieli Misyjnej rozpocznie się przygotowanie do tego misyjnego świętowania w każdej diecezji i wspólnocie”.
     Tegoroczna Niedziela Misyjna wypada w trakcie trwającego w Watykanie Synodu o Młodzieży, stąd na konferencji prasowej pojawili się zaangażowani misyjnie młodzi – wolontariusze z Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.
     „Jestem katechetką od 24 lat. Zawsze bliska mi była pomoc misjom. Rok temu zapoznałam się ze strukturą Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego przygotowanego przez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary i postanowiłam programowo zająć się umisyjnianiem młodzieży gimnazjalnej i w szkole średniej. Uważam, że jest to bardzo dobra rzecz, ponieważ ci młodzi ludzie odnajdują swoje miejsce w Kościele oraz mają szansę na właściwe rozpoznanie swojego powołania życiowego” – podzieliła się swoim entuzjazmem pracy z młodzieżą s. Gizela Tatoj, służebniczka śląska, która przyjechała z wolontariuszami.
     „Należę do Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW i jestem na drugim roku formacji. Codziennie modlimy się za misje i misjonarzy. Organizujemy też kiermasze, z których dochód przeznaczamy na pomoc misjom” – powiedziała o swoim zaangażowaniu misyjnym Dorota, gimnazjalistka ze Zdzieszowic.
     „Dla mnie taką szczególną formą zaangażowania misyjnego jest pomoc seminarzystom w krajach misyjnych w ramach akcji Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. Cieszę się, że możemy pomóc im zostać kapłanami. Prowadzimy też stronę na Facebooku, aby zachęcić młodzież do pomocy misjom” – podkreślił Bartek.
     Ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, podsumował finansowo zeszłoroczną Niedzielę Misyjną. Wykazał, że Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zebrały podczas Niedzieli Misyjnej 2017 r. 4 497 525,90 zł, które przekazały Stolicy Apostolskiej na budowę kościołów, kaplic, domów parafialnych, a także formację katechistów, kapłanów i rozwój ewangelizacji medialnej. Ks. Będziński omówił także projekty misyjne, m.in. poinformował o wspieraniu trzech seminariów misyjnych (Madagaskar, Peru, Mozambik) oraz o realizacji 47 projektów w ośmiu krajach (Indie, Kazachstan, Kirgistan, Madagaskar, Rwanda, Tadżykistan, Tanzania, Zimbabwe).
     Na koniec konferencji dyrektor krajowy PDM ks. Tomasz Atłas zaprosił do promowania misji przez cały rok, a szczególnie podczas Tygodnia Misyjnego, który w Polsce zaczyna się Niedzielą Misyjną. W tym roku będzie obchodzony pod hasłem: „Pełni Ducha i posłani”.
mk\pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna