Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Papieskie Dzieła Misyjne, których jednym z celów jest koordynacja i łączenie wszystkich środowisk misyjnych, wysłały do wolontariatów misyjnych zaproszenie do współpracy wraz z przygotowanym programem formacyjnym „Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego PDRW”.
     „Młodzieżowy Wolontariat Misyjny PDRW” to trzyletni program formacji i praktycznego działania z uczniami ostatnich klas szkoły podstawowej oraz z młodzieżą ze szkoły średniej.
     PDM zachęcają studentów, katechetów, zgromadzenia zakonne i inne środowiska misyjne do wykorzystania tego programu w pracy z młodymi ludźmi, którzy zyskają szansę stać się misyjnymi wolontariuszami.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna