Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Uczniowie – misjonarze to temat rekolekcji dla katechetów archidiecezji poznańskiej, które odbyły się w dniach 14-16 września br. Prowadził je ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM, w Domu Rekolekcyjnym św. Józefa Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.
     Temat rekolekcji pozwolił przybliżyć katechetom posługę misyjną nie tylko w krajach misyjnych, ale w każdym miejscu, w każdej chwili i w każdym czasie. Rekolekcjonista, posługując się przykładem Maryi, mówił, że wszyscy wierni mają obowiązek wsłuchać się w słowo Boże: Uczyńcie wszystko, cokolwiek mówi mój Syn (por. J 2, 5). Przypomniał również, że Kościół ze swej natury jest misyjny, dlatego ludzie ochrzczeni zawsze powinni pamiętać o misyjnej posłudze.
     Każdego wieczora ksiądz Tomasz dzielił się własnym doświadczeniem misyjnym z dalekich zakątków Mongolii i Kuby. Dzięki temu katecheci mogli dowiedzieć się, jak żyją ludzie w tamtych rejonach świata.
     Rekolekcje te zrodziły wiele pomysłów do nowego działania w pracy katechetycznej.
Katarzyna Klimecka

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna