Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Na Niedzielę Misyjną przypadającą w tym roku 21 października i następujący po niej Tydzień Misyjny, Papieskie Dzieła Misyjne oraz Wydawnictwo Missio-Polonia, we współpracy z dyrektorami diecezjalnymi, animatorami i przyjaciółmi PDM, przygotowały Misyjne Materiały Liturgiczne. W tym roku Tydzień Misyjny będzie przebiegał pod hasłem: „Pełni Ducha i posłani”.
     „Szczególnym czasem, aby ożywić w sobie świadomość, iż Duch Święty napełnia nas i posyła, włączając nas w misję Kościoła, jest Tydzień Misyjny. Z tej okazji przygotowaliśmy jak co roku materiały liturgiczne, które możecie wykorzystać zarówno podczas liturgii, katechezy, jak i spotkań animacyjnych. Ufamy, że pomogą one odkrywać działanie Ducha Świętego, który ożywia, pociesza, jednoczy, inspiruje i posyła. Niech odkrycie to pomoże nam i naszym wspólnotom owocnie przeżyć ten bardzo ważny czas i z nowym zapałem i radością włączyć się w dzieło misyjne Kościoła” – napisał we wstępie ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor PDM.
     Tydzień Misyjny to czas większego zaangażowania dla wszystkich, którzy biorą sobie do serca misyjny nakaz Jezusa. To również czas okazywania naszej wdzięczności za dar wiary i szczególnej pamięci o misjonarzach.
     W głębokim przeżyciu Tygodnia Misyjnego mogą pomóc Misyjne Materiały Liturgiczne. Zawierają one homilie dla dorosłych, młodzieży i dzieci na Niedzielę Misyjną oraz liturgię Mszy św. na każdy z dni Tygodnia Misyjnego.
     W ten misyjny czas wprowadza nas Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny, które w tym roku skierowane jest szczególnie do młodych.
     W październiku, który jest czasem modlitwy różańcowej, pomocne mogą okazać się rozważania różańcowe oraz czytanki różańcowe.
     Materiały zawierają także dodatek dla dzieci, statystykę Kościoła katolickiego na świecie oraz najnowsze dane dotyczące polskich misjonarzy.
     Do każdego egzemplarza dołączone są folderki z papieskimi intencjami ewangelizacyjnymi i ogólnymi na 2019 rok oraz plakat w formacie A2.
     Misyjne Materiały Liturgiczne na Tydzień Misyjny 2018 „Pełni Ducha i posłani” to pomoc dla duszpasterzy, animatorów i katechetów.
     Można je nabyć w cenie 12 zł w siedzibie Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie lub w sklepie internetowym Missio-Polonia.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna