Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     5 września 2018 r. w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyło się rozpoczęcie roku formacyjnego dla przyszłych misjonarzy.
     Wykład inauguracyjny pt. „Misyjne aspekty w nauczaniu papieża Franciszka” wygłosił o. dr hab. Tomasz Szyszka z UKSW, który podkreślił, że chociaż papież Franciszek nie wydał konkretnego dokumentu poświęconego misjom, to odniesienia do misji znajdują się w całym jego nauczaniu. Na przykład w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium misyjność Kościoła jest omawiana w 43 miejscach. Również w innych dokumentach istnieją jasno zarysowane przez Franciszka pola tematyczne dotyczące misyjności Kościoła. Jest ich bardzo wiele i tworzą fascynującą wizję współczesnego misyjnego Kościoła.
     Następnie uroczystej Mszy Świętej przewodniczył bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji, który zwrócił się do przyszłych misjonarzy: „Miejcie w sercu pragnienie Jezusa Chrystusa, aby zbawić wszystkich ludzi. Celem tego roku formacyjnego jest ugruntowanie powołania misyjnego, abyście szli i owoc przynosili w mocy Ducha Świętego. Dzisiejszemu dniowi patronuje św. Matka Teresa z Kalkuty, która nie bała się pójść na całość za Chrystusem. Niech ona będzie dla was wzorem w realizacji powołania misyjnego”.
     Na koniec Mszy Świętej bp Mazur wręczył przyszłym misjonarzom encyklikę Redemptoris missio – wielką kartę misyjnej działalności Kościoła powszechnego.
     W tym roku do wyjazdu na misje przygotowuje się jedenaście osób. „Jest to najmniejsza liczba osób w historii Centrum Formacji Misyjnej” – powiedział dyrektor CFM ks. Jan Fecko, inaugurując rok formacyjny 2018/2019. Wśród zgłoszonych jest 4 księży diecezjalnych, ksiądz zakonny, brat zakonny, 4 siostry zakonne i osoba świecka. Wyjadą na kontynent Ameryki (Boliwia, Jamajka, Kuba, Peru), Afryki (Kamerun) i Azji (Kazachstan).
     Duchownymi opiekunami przygotowujących się do misyjnego wyjazdu będą ks. Zdzisław Struzik i o. Krzysztof Łukoszczyk SVD.
mk/PDM

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna