Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     25 sierpnia br. róże Żywego Różańca spotkały się na Diecezjalnej Pielgrzymce Żywego Różańca w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej.

     W spotkaniu wzięło udział 2700 róż różańcowych z diec. siedleckiej. Pielgrzymi wysłuchali konferencji p. Lecha Dokowicza, organizatora „Różańca bez granic” oraz „Wielkiej Pokuty”, na temat walki duchowej we współczesnym świecie. Kulminacyjnym punktem dnia była Msza Święta. pod przewodnictwem biskupa Piotra Sawczuka.
     Na spotkanie zostały również zaproszone Papieskie Dzieła Misyjne. Ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, przedstawił misyjne projekty sfinansowane dzięki członkom Żywego Różańca. Zebrane pieniądze są przeznaczane na budowę kaplic i kościołów.
     W 2016 r. Kościół w Birmie otrzymał 10 tys. dolarów, w 2017 r. Sri Lanka – 18 tys. dolarów, a w 2018 r. Indie – 20 tys. dolarów. W roku 2019 Kościół w Czadzie otrzyma dzięki różom różańcowym wsparcie w wysokości 20 tys. euro.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna