Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W dniach od 16 do 22 sierpnia br. katecheci z archidiecezji poznańskiej uczestniczą w rekolekcjach. Na zaproszenie wydziału katechetycznego udali się do nich ks. Maciej Będziński oraz s. Monika Juszka RMI.

     Wydział katechetyczny zaprosił Papieskie Dzieła Misyjne już po raz kolejny. Tym razem rekolekcje odbywają się w Gostyniu. Bierze w nich udział ponad 100 katechetów z archidiecezji poznańskiej. S. Monika i ks. Maciej przedstawili uczestnikom specyfikę Papieskich Dzieł Misyjnych oraz formy współpracy z dziełem misyjnym.

     „Już od 30 lat pracuję w katechezie i uczestniczę w rekolekcjach, jednak teraz pierwszy raz usłyszałam tyle ważnych informacji o misjach oraz o mojej odpowiedzialności za ewangelizację. W roku poświęconym Duchowi Świętemu otwieramy się na prawdę, że to On jest fundamentem misji. Tutaj odkrywamy filary misyjnej współpracy, którymi są słowo Boże, miłosierdzie i Eucharystia. A to nas prowadzi do bycia ewangelizatorami według Ducha, jak mówi papież Franciszek” – powiedziała jedna z uczestniczek rekolekcji.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna