Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W dniu 13 sierpnia 2018 r. w szpitalu w Saumur we Francji zmarł ks. Józef Kordek, długoletni misjonarz w Republice Konga.

     Ks. Józef Kordek urodził się w Bieczu 18 marca 1952 r. Tam też ukończył w 1971 r. Liceum Ogólnokształcące. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Jerzego Ablewicza 29 maja 1977 r. Następnie pracował jako wikariusz w Baranowie Sandomierskim (1977-1980) i Laskowej (1980-1982). Zgłosił się na wyjazd na misje. Po odpowiednim przygotowaniu otrzymał krzyż misyjny i został uroczyście posłany wraz z trójką innych misjonarzy (ks. Jan Malicki, ks. Bronisław Rosiek, śp. ks. Andrzej Kurek) do Republiki Konga. Przygotowanie do pracy misyjnej odbył w Paryżu (XI 1982-VII 1983).
     Na kongijskiej ziemi spędził 23 lata. Swoją pracę misyjną zaczął w Owando, stolicy diecezji na północy Konga (IX 1983 r. – 17 X 1984 r.). Kolejne 22 lata spędził w misji Gamboma, z czego ponad 19 lat (24 V 1987 r. – 1 X 2006 r.), jako proboszcz. Wcześniej był tu wikariuszem (17 X 1984 r. – 24 V 1987 r.). W ciągu tych lat ks. Józef Kordek pełnił funkcje: przez 10 lat był dziekanem regionu Plateaux, przez 2 lata wikariuszem generalnym, przez 4 lata wikariuszem biskupim i przez 6 lat dyrektorem diecezjalnym Papieskich Dzieł Misyjnych. Dokonał też wielu rekonstrukcji budynków. Całą parcelę misji w Gamboma otoczył murem, który liczy w sumie 400 m. Kierował też, w połowie lat osiemdziesiątych, pracami budowy dużego domu dla sióstr józefitek.

     Największym jego dziełem socjalnym było utworzenie w 1999 r. szkoły katolickiej z klasami od 1 do 6. Przystosował do tego celu dom parafialny. Na początku był jej dyrektorem (1999-2000). Rok później dzięki niemu ruszyło w Gambomie gimnazjum katolickie (klasy od 7 do 10), wybudowane głównie z funduszy akcji Kolędników Misyjnych diecezji tarnowskiej. Ta katolicka szkoła ponadpodstawowa w rankingu krajowym w  2006 r. zajęła pierwsze miejsce.
     Poza tym na terenie misji Gamboma w wioskach Okassa, Mossende i Ongogni ks. Józef wybudował kaplice. Zatroszczył się też o kilka kaplic prowizorycznych, a także o przygotowanie nowych parceli  tam, gdzie intuicyjnie wyczuwał powstanie w przyszłości nowej parafii.
     Jednak zasadniczą posługą misjonarza była katechizacja, jako przygotowanie do przyjęcia sakramentów. Organizował też nowe wspólnoty parafialne.

     Po powrocie z misji we wrześniu 2006 r. podjął pracę duszpasterską w Krynicy Zdroju, a w 2007 r. wyjechał do Francji. Tam posługiwał w archidiecezji Avignon. W 2010 r. został przeniesiony na Korsykę, gdzie był proboszczem w parafii Pietranera i jednocześnie kapelanem Domu Polskiej Misji Katolickiej im. św. Jacka w okolicy Bastii. Od września 2016 r. pracował jako wikariusz we francuskiej parafii św. Teresy w Allonnes, będąc również duszpasterzem dla wszystkich wspólnot polskich w diecezji Angres.
     Uroczystości pogrzebowe odbędą się w parafii w Allonnes 17 sierpnia br.

Za www.misje.diecezja.tarnow.pl

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna