Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     49 animatorów i liderów różnorodnych grup apostolskich oraz młodzieżowych wolontariatów z całej Polski wzięło udział w Szkole Animatorów Misyjnych, zorganizowanej przez dyrekcję krajową Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie.

     „Nie jesteś animatorem misyjnym przypadkowo. Jesteś animatorem, ponieważ tak chciał Chrystus” – powiedział na zakończenie kursu ks. dr Maciej Będziński, sekretarz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła.
     Uczestnicy Szkoły Animatorów Misyjnych reprezentowali 19 diecezji. Cztery intensywne dni kursu wypełnione były wykładami i warsztatami z dziedziny duchowości misyjnej i współpracy misyjnej w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych. Prelegenci podjęli m.in. ważki temat zaangażowania młodzieży w wolontariat dla misji. Ks. Kamil Leszczyński SDS, założyciel Wolontariatu Misyjnego Salvator, przedstawił założenia, idee i motywacje działań wolontariuszy salwatoriańskich, którzy wyjeżdżają z kilkumiesięczną lub roczną posługą na placówki misyjne w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. Taki wolontariat to propozycja dla pełnoletniej młodzieży, studentów i osób pracujących. Chętnie przyjmowane są osoby, które już wcześniej angażowały się w życie parafii, zwłaszcza na polu animacji misyjnej. Dlatego doskonałym przygotowaniem do tego typu misyjnego zaangażowania młodych jest propozycja Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary dla młodzieży szkolnej. Kilka lat temu powstał program formacyjny i propozycje aktywności dla młodzieży, który może być wykorzystywany przez duszpasterzy i animatorów w całej Polsce. Propozycje dla młodszych wolontariuszy przedstawili ks. Maciej Będziński, p. Kinga Banaszek i s. Monika Juszka RMI. Nie zabrakło również metod pracy z dziećmi, które są wspaniałymi ewangelizatorami nie tylko swoich rówieśników, ale również dorosłych. Omówiły je p. Anna Sobiech i s. Katarzyna Murawska FMM z sekretariatu krajowego Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.
     Świadectwem owocnej pracy z dziećmi dzielili się s. Zofia Dyczko MChrR, ks. Dariusz Pazdan TCHr i s. Nikodema Pogorzelska CFFN. W tym kontekście omówiono szerzej dwie spośród licznych inicjatyw Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci – Kolędników Misyjnych i Wakacje misyjne z Bogiem. Doświadczeniem organizacji dla dzieci letniego wypoczynku z misyjną formacją dzieliła się s. Monika Juszka RMI.
     W szósty areopag misyjny, jakim jest świat wirtualny i social media, wprowadziła uczestników SAM p. Agnieszka Siemiątkowska. Kursanci poznali nowoczesne techniki i narzędzia do promowania misji w Internecie.
     Wiele metod i narzędzi misyjnej animacji kursanci poznawali podczas warsztatów i pracy w grupach. Zgłębiając misyjne treści przygotowywali bajki, dramy, panele dyskusyjne.
     Wspólna praca i różnorodne zadania w przydzielonych grupach zintegrowały uczestników SAM tak bardzo, że wyjeżdżali wzruszeni i rozpaleni misyjnym zapałem. Nawiązały się znajomości i przyjaźnie, które z pewnością zaowocują misyjną współpracą w diecezjach, zgromadzeniach i seminariach.
     Ważnym punktem programu były również spotkania z misjonarzami i wolontariuszami misyjnymi. Ks. Przemysław Szewczyk, założyciel fundacji „Stowarzyszenie Dom Wschodni”, opowiedział o sytuacji mieszkańców Syrii. Wolontariuszka Magdalena Kaczor podzieliła się świadectwem o niedawno zamordowanej w Boliwii wolontariuszce Helence Kmieć i opowiedziała o swoim doświadczeniu misji w Meksyku. Uczestnicy poznali również dwie polskie misjonarki świeckie – Beatę Prusinowską i Annę Borkowską, które od kilku lat pracują w dżungli amazońskiej w Peru i towarzyszącego im Peruwiańczyka, katechistę Carlosa. Wiele dobrych wrażeń przyniósł ostatni wieczór z udziałem zakonników ze Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia – o. Ashenafiego z Etiopii i kl. Ditricka z Tanzanii. Także wyjazd do misyjnego muzeum księży salezjanów w Warszawie był okazją do bliższego poznania pracy misjonarzy oraz wolontariuszek z Zambii i Palestyny.
     Miejsce, gdzie od lat odbywa się szkoła, to jedyny w Polsce ośrodek przygotowujący do pracy misyjnej księży, siostry zakonne oraz osoby świeckie z całej Polski. Ten tętniący misyjnym życiem dom dawał uczestnikom kursu okazję do spotykania każdego dnia powracających i wyjeżdżających misjonarzy z całego świata.
     „Bardzo się cieszę, że są tutaj ludzie w różnym wieku. Dobrze się czuję z nimi wszystkimi. Miałam możliwość poznania struktur Papieskich Dzieł Misyjnych, brakowało mi dotychczas wiedzy na ten temat. Bardzo dobrym doświadczeniem była dla mnie praca w grupach” – powiedziała na zakończenie wolontariuszka PDRW Olga Brodnicka. P. Anna Gibczyńska, zelatorka Misyjnych Róż Żywego Różańca z Chojnic dodała: „Nie wiedziałam, że misje to tak szerokie pojęcie. Zaskoczyła mnie atmosfera wzajemnej życzliwości, radości i zrozumienia. Czułam się tutaj jak w rodzinie, chociaż spotkałam tych wszystkich ludzi po raz pierwszy”.
     Kurs misyjnego animatora ukończyło 27 osób świeckich, 11 sióstr zakonnych, 6 kleryków, 3 kapłanów oraz 2 diakonów.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna