Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Katecheci z archidiec. poznańskiej, w dniach 25-27 maja, w domu rekolekcyjnym w Luboniu, uczestniczyli w rekolekcjach, które poprowadzili dla nich ks. Maciej Będziński i s. Monika Juszka RMI z Papieskich Dzieł Misyjnych.

     Rekolekcje w duchu misyjnym miały miejsce w sąsiedztwie sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego i pod jego czujnym okiem. Był to czas modlitwy, ale także wymiany doświadczeń, podczas których katecheci dzielili się swoją pracą animacyjną w szkołach i parafiach, a ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, oraz s. Monika Juszka RMI z sekretariatu krajowego PUM zapoznawali uczestników z inicjatywami Papieskich Dzieł Misyjnych.
     „Na mapie naszych wyjazdów rekolekcyjnych to pierwsze spotkanie na ziemi poznańskiej, ale nie ostatnie” – powiedział ks. Maciej Będziński.
     „Traktujemy te nasze wyjazdy jako nie tylko działanie statutowe, ale przede wszystkim jako cenny głos animatorów w kwestii działalności Papieskich Dzieł Misyjnych” – dodała s. Monika Juszka RMI.
     W tym roku zaplanowanych jest jeszcze kilka spotkań tego typu z katechetami z archidiec. poznańskiej.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna