Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     28 maja br. w ośrodku Fraterna Domus w Sacrofano pod Rzymem rozpoczęły się obrady Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych. Spotkanie otworzył kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Pierwsza, dwudniowa część, ma charakter formacyjny. Dyrektorzy PDM z całego świata będą rozmawiać na temat młodzieży i jej zadań w dziele ewangelizacji oraz roli mass-mediów w dziele misyjnym Kościoła. Trzeci dzień obrad zostanie poświęcony refleksji nad Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, który Kościół powszechny będzie przeżywał w październiku 2019 r. Mówiąc o tym kard. Filoni podkreślił, jak wielką szansą dla każdej diecezji będzie to wydarzenie. Wyraził również nadzieję, że ten wyjątkowy czas posłuży rozwojowi osobistej świętości każdej osoby, a tym samym przyczyni się do ożywienia codziennego, misyjnego zaangażowania.
     Druga część obrad tradycyjnie już będzie poświęcona współpracy misyjnej pomiędzy Kościołami lokalnymi, pomocy finansowej oraz projektom itp. Spotkanie Rady Wyższej PDM zakończy audiencja u Ojca Świętego Franciszka.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna