Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

    „W kapłaństwie dochodzi do pewnej wymiany: sprawując sakramenty, kapłan działa i mówi in persona Christi. W świętych tajemnicach nie reprezentuje samego siebie i nie mówi we własnym imieniu, ale w imieniu Kogoś innego — w imieniu Chrystusa. Tak więc w sakramentach staje się widoczne w sposób dramatyczny, co w ogóle znaczy być kapłanem, czyli to, co wyraziliśmy wypowiadając podczas święceń kapłańskich: «adsum — jestem gotowy», jestem tu po to, abyś mógł mną dysponować. Oddajemy się do dyspozycji Tego, który «za wszystkich umarł (...) po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie» (2 Kor 5, 15). Oddać się do dyspozycji Chrystusa znaczy pozwolić, aby On włączył nas w swoje bycie «dla wszystkich»; będąc z Nim, możemy naprawdę być «dla wszystkich»” (Benedykt XVI, Msza Święta Krzyżma, Wielki Czwartek 2007 r.).
     Wszystkim kapłanom – wraz z którymi w Wielki Czwartek szczególnie dziękujemy za dar kapłaństwa – ślemy nasze najserdeczniejsze życzenia paschalnej radości. Drodzy Kapłani, obyście zawsze byli „do dyspozycji Chrystusa”, świadomi swojego misyjnego powołania, niezależnie od miejsca, w którym właśnie posługujecie. Obyście zawsze byli dla wszystkich, aż po krańce ziemi, codziennie świadcząc o ogromie Bożej miłości i niosąc zbawienie każdemu człowiekowi.

Dyrekcja Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych  

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna